СТРАНИЦИ

ЗНАЧИМ УСПЕХ НА МЛАД УЧЕН ОТ МУ-СОФИЯ

След конкурс организиран от Министерството на образованието, млади учени от България получиха правото да посетят Съвместния Изследователски Център (СИЦ) на Европейската комисия в гр. Испра, Италия, където да представят свои научни разработки.

Групата включва четирима представители от институти на БАН и по един от УНСС, ТУ-София, ВСУ и МУ-София. Единственият учен в областта на здравеопазването е д-р Олга Антонова, представител на Медицински университет – София.

Д-р Антонова е главен асистент към Катедра медицинска генетика, на МФ, при МУ – София, специалист по медицинска генетика и специализант по „Хранене и диетика“. Тя има защитена дисертация в областта на генетични изследвания на пациенти с рак на пикочен мехур с научен ръководител на дисертационния труд чл. кор. проф. д-р Драга Тончева, д-р, дбн.

За периода 27.06.2018 – 29.06.2018 год. д-р Антонова изнася презентация на тема „Personal scientific experience on the quest for better bladder cancer treatment” пред учени от СИЦ и медии. В състава на работната младежка група, тя посещава редица лаборатории на центъра: обсерваторията „Environmental Observatory (Air Quality Tower)”, лабораторията „European Laboratory for Structural Assessment”, лабораторията NANO lab, и се информира за дейността на СИЦ по въпросите на кибер-сигурността, миграцията и демографията.

Отделно д-р Олга Антонова получава уникалната възможност да се запознае с работата на специалистите от отдел „Health and consumer protection“ („Здравеопазване и защита на потребителите“) по отношение на разработваните европейски регистри за редки болести и онкологични заболявания, с „Инициативата на Европейската комисия относно карцинома на гърдата“, както и с работата на отдела „Здравеопазване и защита на потребителите“, по проблемите „Хранене и физическа активност“ и „Осигуряване качеството на храните“.

За д-р Олга Антонова полученият експертен опит е чудесна възможност да бъде споделен със специалисти и институции, работещи в сферата на здравеопазването, при разработване на програми и експертни становища за нуждите на медицинските грижи.