СТРАНИЦИ

УСПЕЛИТЕ

Д-р Александър Стратев, анестезиолог – реаниматор и богослов

Д-р Александър Стратев е завършил Втора английска гимназия „Томас Джеферсън“ и Медицински университет – София. Отличен е с годишната награда на МУ-София на името на проф. Асен Златаров за „Високи постижения в овладяването на медицинската наука“. Специализант по „Анестезиология и Интензивно Лечение“ от 2015 година. Редовен докторант към Катедра по „Анестезиология и Интензивно Лечение“ от 2016 година. Преподавател (асистент) към Катедра „Анестезиология и Интензивно Лечение“ от 2020 годна. Студент в Богословски факултет при СУ „Климент Охридски“ от 2020 година.

интервю на offnews.bg с д-р Стратев