СТРАНИЦИ

ОБЯВЕНИ И ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ ПО ПРОГРАМА ХОРИЗОНТ 2020

Във връзка с преразпределението на близо 20 млрд. евро от остатъчния бюджет на програма  „Хоризонт 2020“ в края на 2018г. Европейската комисия обяви 335 конкурсни сесии за подаване на проектни предложения по Рамкова програма „Хоризонт 2020“ като част от работната програма 2018 – 2020г.

През следващите шест месеца най-много конкурсни сесии ще бъдат отворени по третия приоритетен стълб – „Социални предизвикателства“. Общият брой на конкурсите, които ще бъдат отворени по този стълб е 224, като допустими за участие са всички български научноизследователски организации, университети, малки, средни и големи предприятия.

В рамките на вторият приоритетен стълб „Водещи технологии в индустрията“ на „Хоризонт 2020“ се очаква да бъдат обявени повече от 60 конкурса, като особено внимание заслужават възможностите предоставяни от „Инструмента за малки и средни предприятия“, както и възможностите предоставени в рамките на направления „Нанотехнологии, авангардни материали и авангардно производство“, „Космос“ и „Информационни и комуникационни технологии“.

По отношение на стълб „Високи постижения в научната област“, налични ще бъдат възможности за кандидатстване както по „Бъдещи и навлизащи технологии“, така и по дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ и грантовете предоставяни от „Европейския научноизследователски съвет“.

Обявени са и 17 конкурса по програма „ЕВРАТОМ“.

Интерес представляват и възможностите, предоставяни от направление „Разпространение на върховите постижения и разширяване на участието“  и програма „Наука със и за обществото“.

Списък на отворените и предстоящи конкурси може да бъде открит на следния линк: ТУК