СТРАНИЦИ

Представяне на отворени конкурси по „Хоризонт Европа“ с възможност за намиране на партньори

Виртуално събитие за идентифициране на партньори от страните от Югоизточна Азия и Европейското изследователско пространство за съвместно участие в конкурси на Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021-2027 г.). организират в периода 20-22 юли 2021 г. EURAXESS Worldwide ASEAN. Събитието се организира и с подкрепата на Европейската комисия, делегациите на ЕС и представителствата на държавите членки в ASEAN.

 Акценти от програмата:

  • Запознаване на аудиторията с поканите за представяне на проектни предложения на РП „Хоризонт Европа“, които ще бъдат отворени през 2021 г.;
  • Представяне на условията за кандидатстване за финансиране по РП „Хоризонт Европа“;
  • Идентифициране на международни партньори за сформиране на изследователски консорциум.

Във фокуса на събитието попадат четири от клъстерите по Стълб „Предизвикателства и конкурентоспособност“ на РП „Хоризонт Европа:

  1. Здравеопазване (изкуствен интелект и здраве; инфекциозни болести; здраве и климатични промени)
  2. Гражданска сигурност за обществото (управление на бедствия, готовност за пандемия)
  3. Цифрова сфера, промишленост, космическо пространство (кръгова икономика)
  4. Климат, енергия, транспорт (зелени технологии).

За повече информация ТУК