СТРАНИЦИ

Проф. Ирена Костова от МУ-София е в Топ 1% на учените в света

Имената на 17 българи са в първия 1% на най-добрите учени в света за цялостен научен принос. Сред тях е проф. Ирена Костова, преподавател във Фармацевтичен факултет на МУ-София. 

Това показва авторитетната класация на Станфордския университет за 2021г. Рейтингът обхваща над 9 млн. учени от цял свят, които са публикували в авторитетни международни списания, отpазени в базата данни SCOPUS.

В топ 2% на тази класация влизат още 55 български учени, от които представители на  Медицински университет – София са още двама: проф. Ирини Дойчинова, също от катедра „Химия“ на Фармацевтичен факултет, и академик Борис Тенчов, който до 2020 г. бе част от катедра „Медицинска физика и биофизика“ към Медицински факултет. От 2003 г. е професор в продължение на 15 години в Щатски университет Охайо (Ohio State University), САЩ.  

Проф. Костова и проф. Дойчинова представят достойно МУ-София в класацията вече втора година – вижте повече ТУК

Освен общата класация за цялостно кариерно развитие, тази година Станфордският университет публикува и класация на най-добрите учени според влиянието им върху развитието на световната наука през предходната година. От общо 48 български учени в първите 2%, от Медицински университет-София  са отново проф. Костова и проф. Дойчинова, но и проф. д-р Людмила Боянова, дмн от Катедра по медицинска микробиология на Медицински факултет. Тя наскоро получи наградата „SIGNUM LAUDIS PRO SCIENTIAE MERITIS” за най-успешна научна разработка, финансирана от МУ – София. 

Уважаван представител на МУ-София в класацията за влияние в световната наука за 2020г. е и проф. д-р Тодор Попов, дългогодишен преподавател в катедра „Алергология“ на Медицински факултет, световно признат специалист по клинична алергология. 

Годишната класация на Стандфорския университет обхваща първите 2% от всички 22 научни области и 176 подобласти. Общият индикатор се изчислява въз основа на стандартизирана информация за цитирания, цитирания с изключени автоцитирания, H-индекс, Hm-индекс, коригиран за съавторство, както и за цитати на статии в различни позиции на авторство. 

Имената на българските учени в класацията на Станфорд за цялостен принос можете да видите ТУК.

Списък на българските учени в класацията на Станфорд за влияние върху световната наука през 2020 г. можете да видите ТУК