СТРАНИЦИ

Стипендия “Хюбърт Х. Хъмфри” на фондация Фулбрайт

Стипендия “Хюбърт Х. Хъмфри” се отпуска на професионалисти от цял свят, заемащи ръководни или експертни длъжности в някоя от следните области: превенция и лечение на наркомании и медикаментозни зависимости; превенция и контрол на ХИВ/СПИН; здравна политика и управление; превенция и контрол на трафик на хора; право и човешки права; планиране на образованието; управление на човешки ресурси; публична администрация и анализ на обществена политика; комуникации/журналистика; управление на природни ресурси и околна среда и др. Програмата е учредена през 1978 г. и е в чест на покойния сенатор и вицепрезидент на САЩ Хюбърт Х. Хъмфри. Тя дава възможност на изявени специалисти да повишат професионалната си квалификация в елитни институции в САЩ.

Кандидатите се подбират чрез ежегоден конкурс. С допуснатите до втори кръг кандидати се провеждат интервюта, като всеки от тях се уведомява за датата и времето на интервюто.

Краен срок за подаване на документи за академичната 2023-24 г.: 12 септември, 2022 г.

                Изисквания за участие в конкурса:

  • българско гражданство; лица с двойно гражданство (българско и американско) и притежатели на работна виза/зелена карта не могат да кандидатстват;
  • отлично владеене на английски език (изисква се валиден резултат от тест TOEFL)
  • защитена бакалавърска степен;
  • минимум 5 години стаж по специалността;
  • добро здравословно състояние.

                Необходими документи:

  • Попълнена апликационна форма: на https://apply.iie.org/huberthhumphrey
  • След регистрацията информацията в профила на кандидата може да бъде допълвана и преглеждана многократно преди окончателното изпращане на всички материали чрез бутона “Submit Application”.
  • Две препоръки (могат да бъдат приложени към електронния формуляр или изпратени директно до Комисия “Фулбрайт”);
  • Копия от преведени и легализирани университетска диплома и други дипломи и сертификати за допълнително обучение/квалификация (сканирани и приложени към електронния формуляр);
  • Валиден резултат от американския стандартизиран тест TOEFL.

        Краен срок за представяне на официални резултати от теста: 1 октомври, 2022 г.

Всички документи трябва да бъдат попълнени/преведени на английски език.

Всички документи се подават като част от електронния формуляр в сканирани приложения. Изключение правят само препоръките, които не са въведени директно в онлайн системата.

*Датите на интервютата са фиксирани и няма възможност за допълнителни дати.