СТРАНИЦИ

Учен от Медицински университет-София получи награда „Питагор“

Преподавател от Медицински университет-София получи награда „Питагор“ на Министерството на образованието и науката (МОН) в 14-тото издание на конкурса за принос в науката.

Проф. д-р Ирена Костова, дн от Факултета по фармация получи единия от двата приза за утвърден учен в областта на науките за живота и медицината. Тя споделя наградата с проф. д-р Павлина Долашка от Института по органична химия с Център по фитохимия към БАН.

Проф. д-р Ирена Костова, дн

Основните научни интереси на проф. д-р Ирена Костова са в областта на лекарствената химия на биологично активни органични лиганди и техни лантанидни комплекси. От 1994 г. досега тя преподава в МУ-София, защитила е ОНС „доктор“ и НС „доктор на науките“ също в МУ-София. Създала е и поддържа сътрудничество с редица международни колективи. Лектор в реномирани университети в Индия, Германия, Австрия, Италия, Румъния, Испания, Словакия и др. Член е на организационните комитети на над 20 международни конференции. Редактор на 6 престижни научни списания и член на редколегиите в над 25 списания. Автор е на над 150 публикации с импакт фактор, цитирани близо 5000 пъти, на два учебника и др. учебни помагала за студенти. 

Заради постиженията си проф. Костова беше включена в световния топ 1% на учените с най-голям принос към развитието на съвременната наука, по класиране на Станфордския университет за 2021г., както и според класацията на Elsevier.

Припомняме, че за 2020г. проф. Костова, заедно с проф. Ирини Дойчинова, бяха представителите на МУ-София в световния Топ 2% на най-влиятелните имена в науката, според Станфордския университет – ТУК

В тазгодишното издание на конкурса „Питагор” се състезаваха 34 учени. Победителите получиха грамоти, плакети и парични награди на официална церемония, която Българската национална телевизия ще излъчи на 24 май от 17:40 ч.