СТРАНИЦИ
акад.Трайков открива срещата на 11 изследователски института от 12 държави в София

Академик Трайков откри срещата на 12-те европейски университета по проект „Alliance4Life”

Медицински университет – София е домакин на международна среща с представители на 12 водещи университета и института от 11 страни, от Централна и Източна Европа, на която ще бъдат обсъдени начините за подобряване на научноизследователската дейност. Срещата е по проект „Alliance for Life Sciences: From Strategies to Actions in Central and Eastern Europe“, към Програма „Хоризонт Европа“. „Обучението и подобряването на умения в управлението на проекти, осъществяването на стратегически партньорства и научно финансиране са ключови в постигането на крайната ни обща цел: повишаване на качеството на научната дейност и постигане на по-добри резултати“, с тези думи ректорът академик Лъчезар Трайков приветства всички участници и откри конференцията на официална церемония в аула „Максима“ на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“.

Гости на кръглата маса, организирана в първия ден на събитието, бяха представители на Министерството на образованието и науката, на академичния състав на МУ – София, както и на научноизследователски институции от Централна и Източна Европа. На нея партньорите в консорциума обсъдиха възможностите за съвместна работа, с цел повишаването на качеството на научноизследователската и проектна дейност. Целта на проекта „Alliance for Life Science” е да се повиши нивото на професионално администриране и реализиране на научноизследователски проекти. В рамките на събитието са предвидени лекции за подобряване на кариерната политика, чрез обучение и изграждане  на мрежи от следващо поколение лидери, модернизиране на институционалните кариерни системи и повишаване на компетентностите на специалистите по трансфер на технологии.

Повече за проекта „Alliance4Life“ и за събитията на конференцията вижте ТУК