СТРАНИЦИ

пристигащи студенти

Полезна информация

Процедура по кандидатстване

Ако желаете да се обучавате в МУ-София като Еразъм студент за един семестър или цяла академична година, моля, прочетете внимателно следната информация стъпка по стъпка:

 1. Свържете се с международния офис на вашия университет, за да разберете дали вашият университет има двустранен договор с МУ-София за съответната академична година. (Можете също да се обърнете към нашия списък с партньорски университети).
 2. Ако има такова споразумение, трябва да сте официално номиниран от вашия университет като Еразъм студент.
 3. Трябва да получим следните попълнени документи:
  • Формуляр за кандидатстване на студент/Апликационна форма
  • Споразумение за обучение – за допълнителна информация относно вашата учебна програма, моля, свържете се с отговорния факултетен координатор на нашия университет и разгледайте каталога на ECTS курсовете за международни студенти
  • Споразумение за практика (ако кандидатствате за клинично настаняване)
  • Академична справка
  • Формуляр за настаняване в общежитието на МУ-София – ако желаете да използвате възможностите за настаняване на университета
 4. Срокове за кандидатстване:
  • 15 юни – за зимен семестър или цяла учебна година
  • 1 декември – за летния семестър
 5. След като получим документите, вашата кандидатура и учебна програма бъдат разгледани и одобрени от нашия университет, ние ще изпратим документите за приемане до международния офис на вашия университет.