Добре дошли в Медицински Университет - София!


Медицински Университет - София

Медицинският университет - София е най-старата институция за висше медицинско образование. Той е национална учебна, научна и лечебна институция, която провежда образователна и здравна политика, отговаряща на световните стандарти и българската медицинска школа. 


 

РЕКТОР

 

Чл. кор. проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн

Проф. Ваньо Митев - Уважаваният новатор

Ректорът на Медицинския университет в София празнува 60-годишния си юбилей. Преди дни той бе преизбран за втори мандат като председател на Съвета на ректорите в България с пълно мнозинство.

Медицински университет-София, най-престижното и най-авторитетно висше училище в Република България.

Според класацията на европейското общество за защита на правата на човека са класирани топ 10 от висшите училища в Република България.
Висшите училища са класирани по повече от 60 показатели и са оценени по десетобалната система.
Отново за пореден път на първо място по престиж и авторитет с максималната оценка 10 е класиран Медицински университет-София.

ДЕВЕТНАДЕСЕТ ПРИЧИНИ ЗАРАДИ КОИТО ИСКАМ ДА УЧА В МУ-СОФИЯ

1. Медицински университет – София е най-стария и най-големия медицински университет в България. Той е с 96 годишна история и с богат опит и традиции в обучението на български и чуждестранни студенти. Той е държавен университет акредитиран от НАОА на Република България.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ОБЯВЯВА

Прием на студенти за платена форма на обучение по специалностите от професионални направления Медицина, Дентална медицина, Фармация, Обществено здраве и Здравни грижи за учебната 2014/ 2015 г.

 

КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ ПО "ОБЩА МЕДИЦИНА" ОТ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ, КОИТО ИМАТ РЕГИСТРИРАНА ПРАКТИКА ОТ 2000 ГОД. ДО 13.07.2009 ГОД.

НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ
На основание Заповед № РД-19-4/27.06.2014 год. на Министъра на здравеопазването и Наредба № 15/02.07.2008 год. за придобиване на специалност „Обща медицина” от общопрактикуващите лекари, които са открили амбулатория за първична медицинска помощ, Медицински Университет - София обявява конкурс по документи за кандидатстване за специализация за придобиване на специалност „Обща медицина”.

Медицински колеж "Й. Филаретова"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ И ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЩЕ БЪДАТ ИЗНЕСЕНИ НА 31ви ЮЛИ след 13.00 ч.

ЗАПИСВАНЕТО НА СТУДЕНТИТЕ СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА на 1- ви, 2- ри, 3 -ти АВГУСТ от 9.00 до 16.00 ч. и на 4 -ти АВГУСТ от 9.00 до 13.00 ч.