Добре дошли в Медицински Университет - София!


Медицински Университет - София

Медицинският университет - София е най-старата институция за висше медицинско образование. Той е национална учебна, научна и лечебна институция, която провежда образователна и здравна политика, отговаряща на световните стандарти и българската медицинска школа. 


 

РЕКТОР

 

Чл. кор. проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА 2014-2015 ГОДИНА

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА 2014-2015 ГОДИНА

Ръководството на Медицински университет-София, най-любезно кани всички първокурсници, преподаватели и студенти на тържествено откриване на академичната учебна 2014/2015 година.

Тържеството ще се състои на 15 септември 2014г. /понеделник/ от 10.00 часа в аудитория „Майчин дом“, на ул.“Здраве“ №2 УНИВЕРСИТЕТСКА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА „МАЙЧИН ДОМ“.

Медицински университет-София, най-престижното и най-авторитетно висше училище в Република България.

Според класацията на европейското общество за защита на правата на човека са класирани топ 10 от висшите училища в Република България.
Висшите училища са класирани по повече от 60 показатели и са оценени по десетобалната система.
Отново за пореден път на първо място по престиж и авторитет с максималната оценка 10 е класиран Медицински университет-София.

ДЕВЕТНАДЕСЕТ ПРИЧИНИ ЗАРАДИ КОИТО ИСКАМ ДА УЧА В МУ-СОФИЯ

1. Медицински университет – София е най-стария и най-големия медицински университет в България. Той е с 96 годишна история и с богат опит и традиции в обучението на български и чуждестранни студенти. Той е държавен университет акредитиран от НАОА на Република България.

СТИПЕНДИИ НА ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА“ 2014 год.

 СТИПЕНДИИ НА ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА“

 

Отдел  „Международна интеграция и проектно финансиране“ съобщава, че за дванадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА“ ще определя след провеждане на конкурс студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 2000 лева годишно.

Кандидатите за именните стипендии трябва да предоставят лично или по пощата във Фондация „ЕВРИКА“ от 01.09.2014 г.  до 15.10.2014 г. документи, за които може да получите информация на адрес: www.evrika.org . За уточнения,  позвънете на тел.: 02 981 37 99; 02 981 51 81.  

СЪОБЩЕНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА МУ-СОФИЯ

Във връзка с обявен конкурс от Българската академия на науките за член кореспонденти  Ви информираме, че предложенията на желаещите да бъдат номинирани за член кореспондент, трябва да съдържат кратко CV с научните публикации, включително с импакт фактор, както и цитати. Документите на кандидатите за чл. кор. трябва да бъдат представени в кабинета на Главния секретар на Медицински университет-София в срок до 12.09.2014 г. За номинирани ще се считат тези от кандидатите, които при тайно гласуване, са получили повече от 2/3 гласа от състава на Академичния съвет.