Добре дошли в Медицински Университет - София!


Медицински Университет - София

Медицинският университет - София е най-старата институция за висше медицинско образование. Той е национална учебна, научна и лечебна институция, която провежда образователна и здравна политика, отговаряща на световните стандарти и българската медицинска школа. 


 

РЕКТОР

 

Чл. кор. проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн

Медицински университет София – пръв от първите

Медицински университет - София е лидер и безспорен водач в областта си във всичките пет професионални направления, по които обучава студенти, показва новата, четвърта поред рейтингова класация на висшите училища у нас. Той е №1 във всяко от петте направления: Медицина, Дентална медицина, Фармация, Здравни грижи и Обществено здраве.

ПЪРВИЯТ И ЕДИНСТВЕН БЪЛГАРСКИ УЧЕН УДОСТОЕН С ПОЧЕТНОТО НАУЧНО ЗВАНИЕ “DOCTOR HONORIS CAUSA” ОТ ГРЪЦКИ УНИВЕРСИТЕТ Е РЕКТОРЪТ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ ЧЛ. КОР. ПРОФ. Д-Р ВАНЬО МИТЕВ, ДМ, ДБН

На 11.12.2014 г. в Гърция, в Университета на гр. Патра беше проведено тържество на което чл. кор. проф. д-р Ваньо Митев беше удостоен с почетното научно звание „Доктор Хонорис кауза” за цялостната му научно-изследователска дейност.

СЪОБЩЕНИЕ

Приемът на документи на граждани от трети страни (извън ЕС и ЕИП), желаещи да се обучават в Медицински университет – София през учебната 2015/2016 година започва от 21.07.2015 г. и ще продължи до 01.10.2015 г. включително. Документите се подават лично или чрез упълномощен представител.

Медицински университет-София, най-престижното и най-авторитетно висше училище в Република България.

Според класацията на европейското общество за защита на правата на човека са класирани топ 10 от висшите училища в Република България.

Световна класация на медицинските университети

Кликни върху изображението за по голям размер.

МУ-София е класиран на 1033 място от по вече от 80 000 медицински университета в света. И на второ място от всички висши учебни заведения в България . Пред МУ-София е СУ "Св. Климент Охридски", заради това, че има 16 факултета.