Добре дошли в Медицински Университет - София!


Медицински Университет - София

Медицинският университет - София е най-старата институция за висше медицинско образование. Той е национална учебна, научна и лечебна институция, която провежда образователна и здравна политика, отговаряща на световните стандарти и българската медицинска школа. 


 

РЕКТОР

 

Чл. кор. проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн

Медицински университет София – пръв от първите

Медицински университет - София е лидер и безспорен водач в областта си във всичките пет професионални направления, по които обучава студенти, показва новата, четвърта поред рейтингова класация на висшите училища у нас. Той е №1 във всяко от петте направления: Медицина, Дентална медицина, Фармация, Здравни грижи и Обществено здраве.

Медицински университет-София, най-престижното и най-авторитетно висше училище в Република България.

Според класацията на европейското общество за защита на правата на човека са класирани топ 10 от висшите училища в Република България.
Висшите училища са класирани по повече от 60 показатели и са оценени по десетобалната система.
Отново за пореден път на първо място по престиж и авторитет с максималната оценка 10 е класиран Медицински университет-София.

ДЕВЕТНАДЕСЕТ ПРИЧИНИ ЗАРАДИ КОИТО ИСКАМ ДА УЧА В МУ-СОФИЯ

1. Медицински университет – София е най-стария и най-големия медицински университет в България. Той е с 96 годишна история и с богат опит и традиции в обучението на български и чуждестранни студенти. Той е държавен университет акредитиран от НАОА на Република България.

Важно за кандидат-студентите

 Важна информация за кандидат-студентите можете да намерите в менюто "ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ" или като натиснете ТУК

КЛАСИРАНЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ КОНКУРСИ ЗА ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЗА ПРЕОБЯВЕНИТЕ НЕЗАЕТИ МЕСТА ЗА 2014 ГОД.

КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВАТ В ОТДЕЛ "СДО И УБК" ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ОТ 05.01.2015 ГОД. ДО 16.01.2015 ГОД. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА ЩЕ ЗАПОЧНЕ ОТ 01.02.2015 ГОД.

За да видите класирането кликнете ТУК

Класиране по чл. 20б натиснете ТУК