Добре дошли в Медицински Университет - София!


Медицински Университет - София

Медицинският университет - София е най-старата институция за висше медицинско образование. Той е национална учебна, научна и лечебна институция, която провежда образователна и здравна политика, отговаряща на световните стандарти и българската медицинска школа. 


 

РЕКТОР

 

Акад. проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн

Медицински университет София – пръв от първите

Медицински университет - София е лидер и безспорен водач в областта си във всичките пет професионални направления, по които обучава студенти, показва новата, четвърта поред рейтингова класация на висшите училища у нас. Той е №1 във всяко от петте направления: Медицина, Дентална медицина, Фармация, Здравни грижи и Обществено здраве.

РЕЙТИНГ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ – 2014 г.
52 професионални направления;
51 висши училища; 58 критерия

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ ОТНОВО С НАЙ-ВИСОКА АКРЕДИТАЦИОННА ОЦЕНКА

При институционалното оценяване от НАОА получените акредитационни оценки са следните за трите университета с най-висока акредитационна оценка както следва:
1. Медицински университет-София
Институционална акредитация с оценка: 9,68 от 25.07.2013 г. за срок от шест години
2. Университет за национално и световно стопанство
Институционална акредитация с оценка 9,65 от 19.07.2012 г. за срок от шест години
3. Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Институционална акредитация с оценка 9,59 от 25.10.2012 г. за срок от шест години

Медицински университет-София, най-престижното и най-авторитетно висше училище в Република България.

Според класацията на европейското общество за защита на правата на човека са класирани топ 10 от висшите училища в Република България.

CEPU International Italia, партньор на Медицински университет-София инвестира в България

CEPU International Italia е образователна институция с повече от 40 годишен опит.  CEPU International е създал най-добри условия, отговарящи на нуждите на студентите по време на обучението им и адекватни  във всеки един момент от избора на университета до реализацията им на трудовия пазар. 

http://www.cepuinternational.it/eng/index.asp

За по вече информация ТУК

Стипендии на Фондацията за наука и образование на Байер

Вече се приемат кандидатури за програмите за стипендии на Фондацията за наука и образование на Байер за тазгодишния кръг.

Отменяне на заемането на академична длъжност

С решение № 7043 от  12.06.2015г.  на Върховният административен съд на Република България отменя заемането на академична длъжност професор от доц д-р Петко Ненков Салчев

Световна класация на медицинските университети

Кликни върху изображението за по голям размер.

МУ-София е класиран на 1033 място от по вече от 80 000 медицински университета в света. И на второ място от всички висши учебни заведения в България . Пред МУ-София е СУ "Св. Климент Охридски", заради това, че има 16 факултета.