Добре дошли в Медицински Университет - София!


Медицински Университет - София

Медицинският университет - София е най-старата институция за висше медицинско образование. Той е национална учебна, научна и лечебна институция, която провежда образователна и здравна политика, отговаряща на световните стандарти и българската медицинска школа. 


 

РЕКТОР

 

Чл. кор. проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн

Медицински университет-София, най-престижното и най-авторитетно висше училище в Република България.

Според класацията на европейското общество за защита на правата на човека са класирани топ 10 от висшите училища в Република България.
Висшите училища са класирани по повече от 60 показатели и са оценени по десетобалната система.
Отново за пореден път на първо място по престиж и авторитет с максималната оценка 10 е класиран Медицински университет-София.

ДЕВЕТНАДЕСЕТ ПРИЧИНИ ЗАРАДИ КОИТО ИСКАМ ДА УЧА В МУ-СОФИЯ

1. Медицински университет – София е най-стария и най-големия медицински университет в България. Той е с 96 годишна история и с богат опит и традиции в обучението на български и чуждестранни студенти. Той е държавен университет акредитиран от НАОА на Република България.

Важно за кандидат-студентите

 Важна информация за кандидат-студентите можете да намерите в менюто "ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ" или като натиснете ТУК

Курс по „Методология на научното изследване – обект на дисертационна теза и медицинска статистика” за докторанти.

 Съгласно чл. 47, ал. 3 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Медицински университет – София и Решение на Академичния съвет, отдел „Наука”

О Р Г А Н И З И Р А

двуседмичен курс по „Методология на научното изследване – обект на дисертационна теза и медицинска статистика” за докторанти.

КОНКУРС ЗА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА И ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИ МЕСТА ЗА 2014 год.

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Отдел „Следдипломно обучение и университетско болнична координация” на МУ-София

обяви конкурсни изпити /писмени и по документи/ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването за незаетите места за 2014 год. във вестник „Новинар”  бр.231/01.10.2014 год.