СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичен съвет на 26.10.2020

Уведомяваме Ви, че на 26.10. 2020 г. / понеделник  / от 13.30 ч. в Аула „Максима“ на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред:

1. Доклад от Зам.председателя на Контролния съвет при Медицински университет  – София относно проверка на законосъобразността и рузултатите от  проведеното на 29.09.2020 г. и на 05.10.2020 г. тайно гласуване на Общото събрание на Медицински факултет при Медицински университет- София за избор на Декан на Медицински факултет за мандатен период 2020 -2024 г.

Докл: Доц. М. Драгнева, дм / Зам.Председател на КС

2.Доклад от Ръководител Отдел ФЧР, т. и гл. счетоводител на МУ- София във връзка с  вземане на решение за определяне на бонуси за 1 ноември.- Ден на народните будители и Коледна добавка, както и допълнения към предходни решения на Академичния съвет.

Докл: Р. Щербаков

3.Отчет на КСК – 2020 г. за прием на български и чуждестранни студенти в Медицински университет – София за уч. 2020/ 2021 г.

Докл: Проф.д-р К. Любомирова,дм

4.Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУ- София.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

5.Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

6. Обсъждане на размера на паричните награди на името на д-р Андрей Георгиев за пълните отличници на Випуск 2020 г. и предложение от Студентски съвет за награди  на абсолвенти от  Факултет по Дентална медицина, Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца и ФОЗ  във връзка с предстоящите промоции.                                                                             

Докл: Акад. Л. Трайков и В. Кирков- Председател на СС

7. Допълване на състава на Съвета по медицинска наука / СМН /.        

Докл:  Проф. В. Петкова, дфн

8. Разни