СТРАНИЦИ

Krasi Pastirova

Пакт за научни изследвания и иновации в Европа

Европейската комисия представи предложението си по препоръка на Съвета относно „Пакт за научни изследвания и иновации в Европа“. Пактът ще служи като дългосрочна основа за обновеното Европейско научноизследователско пространство (ERA) за около десетилетие напред. Той съдържа ценностите и принципите за научни изследвания и иновации в Европа, определя споделените приоритетни области за съвместни действия и предоставя […]

Европейският научноизследователски съвет (ERC) обяви покани за представяне на проектни предложения

Европейският научноизследователски съвет (ERC) обяви следните покани за представяне на проектни предложения: ERC-2022-SyG Дата на публикуване: 15 юли т.г. Поканата може да бъде видяна ТУК Краен за срок за подаване на проектните предложения: 10 ноември 2021 г., 17:00:00 (брюкселско време) Полезна информация за кандидатстващите по конкурса може да бъде намерена ТУК Времева рамка на оценката […]

ЕK прие работната програма на Европейския съвет за научни изследвания (ERC) за 2022 г.

ЕК прие работната програма на Европейския съвет за научни изследвания (ERC) за 2022 г., която включва над 2,4 милиарда евро за финансиране на около 1100 учени в ЕС и асоциираните държави. Това е най-големият досега годишен бюджет за безвъзмездни средства от ERC и втората работна програма на ERC в рамките на Хоризонт Европа. Финансирането ще […]

Излязоха резултатите от четвъртото класиране в МУ – София

Класирането по специалности може да видите ТУК Записването на приетите студенти по специалности и категории, съгласно приложените списъци да се извърши от 28.07.2021 г. до 14.00 ч. на 29.07.2021 г. както следва: МЕДИЦИНА –  в Медицински факултет, ул. „Здраве“ № 2 СБАЛАГ „Майчин дом“, ет. 2, ст. 202, тел. 02/9520522 ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – във Факултет […]

Покана за участие в конкурс за Световния ден на биоетиката 2021

Българската секция към Международната мрежа по биоетика в сътрудничество със Световната медицинска асоциация, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, Медицински университет – София, канят всички студенти да вземат участие в честването на тазгодишния Световния Ден на биоетиката 2021 на тема: „Информирано съгласие“, което ще се проведе на 19 октомври 2021.   Световният ден […]

Излязоха резултатите от третото класиране в МУ – София

Класирането по специалности може да видите ТУК Записването на приетите студенти по специалности и категории, съгласно приложените списъци да се извърши от 26.07.2021 г. до 10.00 ч. на 27.07.2021 г. както следва: МЕДИЦИНА –  в Медицински факултет, ул. „Здраве“ № 2 СБАЛАГ „Майчин дом“, ет. 2, ст. 202, тел. 02/9520522 ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – във Факултет […]

Статут на изследователски университет получи МУ-София

В групата на избраните са още пет университета в България. Медицинският университет – София и СУ са единствените, които събират над 5000 точки при необходим минимум от 1000. Статутът се дава за следващите четири години, а списъкът беше одобрен от Министерския съвет вчера и от 2022 г. ще се актуализира до 1 ноември всяка година. […]

Излязоха резултатите от второ класиране в МУ – София

Класирането по специалности може да видите ТУК Записването на приетите студенти по специалности и категории, съгласно приложените списъци да се извърши от 21.07.2021 г. до 12.00 ч. на 23.07.2021 г. както следва: МЕДИЦИНА –  в Медицински факултет, ул. „Здраве“ № 2 СБАЛАГ „Майчин дом“, ет. 2, ст. 202, тел. 02/9520522 ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – във Факултет […]

Обявени са резултатите от първо класиране в Медицинския университет – София

Близо 1300 кандидати се явиха на изпитите по биология и химия. Издържалите успешно участват в разпределяне на местата от държавна поръчка в специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация. Класирането по специалности може да видите ТУК Записването на приетите на първо класиране студенти по специалности и категории следва да се извърши от 14.07.2021 г. до 14.00 […]

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ!

В съответствие  с член №26 от Правилника за прием на студенти в Медицински университет- София за учебната 2021/2022 година, кандидат-студентите имат възможност да идентифицират писмените си работи от редовните конкурсни изпити по биология и химия лично (с документ за самоличност) на 13.07.2021 в сградата на НЦОЗА – бул. „Акад. Иван Евст. Гешов“ № 15 на […]