СТРАНИЦИ

Месец: декември 2014

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ ОТНОВО С НАЙ-ВИСОКА АКРЕДИТАЦИОННА ОЦЕНКА

При институционалното оценяване от НАОА получените акредитационни оценки са следните за трите университета с най-висока акредитационна оценка както следва: 1. Медицински университет-София  Институционална акредитация с оценка: 9,68 от 25.07.2013 г. за срок от шест години 2. Университет за национално и световно стопанство  Институционална акредитация с оценка 9,65 от 19.07.2012 г. за срок от шест години […]

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ – ПРЪВ ОТ ПЪРВИТЕ

Медицински университет – София е лидер и безспорен водач в областта си във всичките пет професионални направления, по които обучава студенти, показва новата, шеста поред рейтингова класация на висшите училища у нас за 2016 г. Той е №1 във всяко от петте направления: Медицина, Дентална медицина, Фармация, Здравни грижи и Обществено здраве.