СТРАНИЦИ

Категория: GIANT LEAPS-новини

Медицински университет-София стана част от проект Консорциум GIANT LEAPS (Програма Хоризонт Европа)

Проектът GIANT LEAPS „Gap resolutIon in sAfety, NuTritional, alLergenicity and Environmental assessments to promote AlternativeProtein utilization and the dietary Shift“ с бюджет от 10,3 милиона евро финансиране за 4 години, започна с обща среща на всички партньори на 1 септември 2022 г. Медицински университет – София беше представен от Академичния координатор на проекта, Проф.д-р. Иван […]