СТРАНИЦИ

Категория: Общо събрание – 2021

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА 29 септември 2021

На основание чл.28, ал.1 от ЗВО, във връзка с чл.36, ал.2, т.1 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – София и писмено предложение от Академичния съвет на МУ – София чрез Ректора  и председател на АС акад. Лъчезар Трайков , дмн, днес 01.07.2021 година,  НАСРОЧВАМ И СВИКВАМ Редовно годишно отчетно-изборно общо събрание […]