СТРАНИЦИ

Категория: Общо събрание – 2019

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МУ – СОФИЯ на 25.06.2019

На основание чл.28, ал.1 от ЗВО, във връзка с чл.36, ал.2, т.1 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – София и писмено предложение от Академичния съвет на МУ – София чрез Ректора на МУ – София, днес 28.05.2019 година, НАСРОЧВАМ И СВИКВАМ Общо събрание на Медицински университет – София на 25.06.2019 г. […]