СТРАНИЦИ

Месец: юни 2016

Инициатива за закрила на обектите на интелектуална собственост

Патентното ведомство на Република България популяризира начинание на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) по отношение подпомагането процеса по изработване на стратегии за интелектуалната собственост за академичните и изследователските организации. Инициативата се състои в публикуване на уеб страницата на WIPO , на която е достъпна база от данни относно ефективни модели за разпространение на знания […]