СТРАНИЦИ

Месец: декември 2018

СТИПЕНДИИ НА ФРЕНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЗА 2019Г.

Стипендиите на френското правителство (BGF), се отпускат всяка година от Френския институт в България, който е изградил система от правила, валидни за всички стипендианти. Подборът на кандидатите е подчинен на приоритети, определени по взаимно съгласие от комисия, съставена от френски и български специалисти. Решението на комисията е нейно суверенно право. Стипендиите на френското правителство се […]

ПОКАНА ОТ ФРЕНСКИ ИНСТИТУТ В БЪЛГАРИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СВЪРЗАНИ С УНИВЕРСИТЕТСКИ НАУЧНИ СЪБИТИЯ

Френският институт в България ще финансира проекти, свързани с университетски и научни събития и/или публикации и открива конкурс за набиране на кандидатури. Проектите могат да бъдат във всички научни дисциплини. Всички университети, програми (франкофонски или не) и научни институти могат да кандидатстват с проектно предложение. За повече информация, контакти , формуляр и срокове за кандидатстване  ТУК

Д-р Петър Ангелов Дамянов

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Неврология Катедра: Катедра по неврология, с база за обучение Клиника по неврология – УМБАЛ по неврология и психиатрия „Св. Наум“ – ЕАД Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Кардиоваскуларни автономни нарушения при множествена склероза   Научен ръководител: 1. Aкад. проф. […]

Избрахме студент и преподавател на 2018 година

На тържествена церемония в клуб Перото снощи бяха наградени призьорите  в тазгодишната надпревара за титлата СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА. Събитието уважиха ректора на МУ-София проф. Виктор Златков, зам.-ректорите проф. Радомир Угринов, проф. Валентина Петкова, проф. Тихомира Златанова, декана на ФОЗ проф. Цекомир Воденичаров, зам.-декана проф. Магдалена Александрова и директорът на отдел Международна интеграция на МУ проф. […]

УСПЕШНА КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019, ОТЧИТА УЧЕБНИЯ ОТДЕЛ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ

Една трудна, но изключително успешна кандидат-студентска кампания (КСК) проведе Учебния отдел на Медицински университет – София (МУ-София). Университетът със своята 100-годишна история няма нужда от много реклама, защото благодарение на своите отлично подготвени кадри и значими постижения в учебната, научната и лечебна дейност, висшето училище отдавна е спечелило водещо място в нашето общество. Доказателство за […]

КОНКУРСИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ МОН

Министерството на образованието и науката обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през учебната 2019/2020 г. Стипендиите са разделени по групи – за студенти – частичен и пълен срок на обучение, както летни езикови курсове и семинари, и за преподаватели, изследователи, и докторанти. Подборът на […]

Заседание на Академичен съвет 18.12.2018 г.

Уведомяваме Ви, че на 18.12.2018 г. / вторник / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред: 1.Одобряване избора на класирани кандидати […]

100 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО СИ ЧЕСТВА КАТЕДРАТА ПО ФИЗИОЛОГИЯ

Катедрата по физиология на Медицински факултет тържествено отбеляза 100 години от създаването си на 7 декември във ІІ аудитория „Проф. Д-р Начо Начев“ на Медикобиологичния комплекс. Катедрата по физиология е една от най-старите в Медицински факултет. Тя е създадена през 1918, почти едновременно със сформирането на факултета. Един от бележитите ръководители на катедрата е академик […]

Конкурс за подбор на Еразъм студенти за университета на Хирошима – Япония, 2018/2019-пролетен семестър.

Медицински университет – София Обявява конкурс за подбор на  общо 3-ма Еразъм студенти за университета на Хирошима, Япония, за академичната 2018/2019 г. В конкурса могат да участват  студенти по медицина, студенти по дентална медицина от 4-ти до 6 курс и студенти от факултет по обществено здраве, от магистърска програма – обществено здраве –  https://www.hiroshima-u.ac.jp/en. Краен […]