СТРАНИЦИ

Категория: Заседания-2024

 Уведомяваме Ви, че на 24.04.2024 г. /сряда / от 13.30 ч. ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Зала № 6 на 12 етаж на Национален център по обществено здраве и анализи / НЦОЗА /.             Заседанието ще премине при следния Дневен ред:             1. Доклад от Заместник […]

Уведомяваме Ви, че на 29.03.2024 г. /петък / от 13.30 ч. ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Зала № 6 на 12 етаж на Национален център по обществено здраве и анализи / НЦОЗА /. Заседанието ще премине при следния Дневен ред: 1. Доклад от Заместник -председателя на […]

Уведомяваме Ви, че на 12.03.2024 г. /вторник / от 13.30 ч. ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Зала № 6 на 12 етаж на Национален център по обществено здраве и анализи / НЦОЗА /. Заседанието ще премине при следния Дневен ред: 1. Годишен отчет за дейността на […]

Уведомяваме Ви, че на 21.02.2024 г. /сряда / от 13.30 ч. ще се проведе извънреднозаседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Зала № 6 на 12 етажна Национален център по обществено здраве и анализи / НЦОЗА /.Заседанието ще премине при следния Дневен ред: Становище на Контролния съвет на МУ- София по уточнения […]

Заседание на АС на 29.01.2024 г.

Уведомяваме Ви, че на 29.01.2024 г. / понеделник / от 13.30 ч. ще се проведе редовно присъствено заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Зала №6 на 12 етаж на Национален център по обществено здраве и анализи / НЦОЗА /.Заседанието ще премине при следния Дневен ред: Доклад от Зам. Председателя на Контролния […]