СТРАНИЦИ

Category: Новини

Уебинар за пост докторанти и млади учени EU-LIFE

Какво е пост докторант? Какви възможности има за пост докторите в Европа? Какви възможности има за последваща реализация на пост докторантите в Европа? Насърчаването на изследователска кариера, като същевременно се предоставя широк обхват на изследователската екосистема, е ключово предизвикателство в рамките на Европейското изследователско пространство. В този уебинар фокусът е върху докторантските изследователи, следва да […]

МУ-София влиза в обединение на 12 водещи изследователски института от Централна и Източна Европа

С мащабна онлайн конференция на 25 май започна проект, обединяващ за 3 години 12 водещи изследователски института от Централна и Източна Европа, сред които и Медицински университет-София. Стратегическото партньорство, наречено Alliance4Life, е в областта на биомедицинските науки и цели да повиши доверието в научните организации от ЦИЕ в международен план, да подобри цялостното управление и […]

Покана за участие на преподаватели от МУ – София в проект “WUM AID Academy of Innovative Didactics of the Medical University of Warsaw”

Варшавският медицински университет отправя покана за участие на преподаватели от МУ – София в проект “WUM AID Academy of Innovative Didactics of the Medical University of Warsaw”. Проектът предоставя възможност на преподаватели от катедрите на Медицински университет – София, отговаряйки на определени изисквания, да бъдат гостуващи лектори във Варшавски медицински университет. Преподаването на гостуващия лектор […]

ОНЛАЙН ЛЕКЦИИ ПО ГЕНЕТИКА – СЪВМЕСТНА ПРОГРАМА С ПАРТНЬОРСКИ УНИВЕРСИТЕТ ОТ ГРУЗИЯ

В катедрата по медицинска генетика към Медицински факултет на МУ – София ще се проведат онлайн лекции, насочени към студентите от партньорския ни университет в Грузия – Европейски университет – Тбилиси. Това е първата съвместна дейност между двете институции съгласно подписано Споразумение за сътрудничество в областта на медицината. Меморандумът е основа и за други договорки […]

Насоки за наставничество в рамките на Marie Skłodowska-Curie Actions

Европейската комисия публикува насоките за наставничество в рамките на MSCA. Те  представляват набор от препоръки към участниците в програмата – както отделни лица, така и институции. MSCA е водещата програма на Европейския съюз за мобилност и обучение на изследователи и за докторантски програми. Тя допринася за развитието на Европейското изследователско пространство и Европейското образователно пространство, […]

Конкурс за участие по програма M-ERA.NET

Покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма M-ERA.NET публикува Фонд „Научни изследвания“. Програмата предоставя възможности за дългосрочно сътрудничество между научно-изследователски колективи в областа на материалознанието, природните и инженерните науки. В консорциума участват 45 национални финансиращи организации от 32 държави. В конкурсната сесия ще бъдат финансирани проектни предложения в следните тематични области: Нови […]

3-та Генерална асамблея по проект HTx

Третата генерална асамблея по проекта НТх, финансиран по програма Хоризонт 2020 се проведе между 24 – 25 март, с участието на членовете на консорциума.  Програмата бе открита с дискусия за въздействието на  COVID-19 върху изпълнението на задачите по проекта  от неговия ръководител, Wim Goettsch от университета в Утрехт. На последвалите научни сесия бяха представени постиженията […]

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) с пилотна покана за проекти

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) отвори пилотна покана за проектни предложения. Крайният за подаване е 25 май 2021 г. Ще бъдат избрани 23 проекта, които ще получат експертно обучение и финансиране. Резултатите ще бъдат обявени през юни 2021 г., като ще последва и Втора покана през есента на 2021 г. Пилотните проекти ще […]

Eжегоден семинар по инициативата „Поставяне на науката в стандарти“

Съвместният изследователски център към Европейската комисия и Европейските организации по стандартизация CEN и CENELEC,  организират ежегоден онлайн семинар по инициативата „Поставяне на науката в стандарти“ (PSIS).  Той ще се проведе на 28 и 29 април 2021г.  Инициативата има за цел да улесни идентифицирането на нововъзникващите области в науката и технологиите, които биха могли да се възползват от […]

Онлайн конференция ще даде старт на РП „Хоризонт Европа“ в България

Онлайн събитие, което да отбележи официалния старт на Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021 – 2027 г.) в България, организират от Министерството на образованието и науката, съвместно с Европейската комисия.   Събитието ще се проведе на 6 април 2021 г. във формат на онлайн конференция, която е с начален час 9:00. РП […]