СТРАНИЦИ

Месец: октомври 2023

ПОКАНА ЗА ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ НА МУ-СОФИЯ

плакет награда

В чест на Деня на народните будители, на 07 ноември 2023 година от 11:00 часа в Големия салон на БАН, ул. „15-ти ноември“ № 1, ще се проведе тържествена церемония за връчване на НАГРАДЕН ЗНАК „SIGNUM LAUDIS PRO SCIENTIAE MERITIS” за най-успешна научна разработка, финансирана от Медицински университет – София чрез конкурсите „Грант’2020” и „Грант’2021” […]

Сайт помага на студенти сираци в търсенето на финансова подкрепа

три вдигнати палеца за успех

Представяме ви сайтът sampostigam.org, създаден с цел да информира учениците и студентите с един жив родител или без родители, които са отраснали или отрастват в институции (ЦНСТ – Център за настаняване от семеен тип и други), или са поверени на грижите на роднини/близки (техни настойници или попечители), за възможностите за финансова, материална и личностна подкрепа […]

Интензивен курс по обработка на данни със специализиран статистически софтуер по проект ОМНИА

Медицински университет – София стартира курс за обучение по Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)  по проект ОМНИА, BG 05M2OP001-2.016-0007.  Грамотността по отношение на работата с данни е задължителна особено в последните години на едно динамично развитие на информационните технологии и тяхното все по-голямо навлизане и използване в различни области на медицинската практика. Продължителност и форма […]

Започва кандидатстването за конкурса “Студент и Преподавател на годината”

наградата студента на годината

По традиция в края на всяка календарна година Студентският съвет при МУ-София обявява конкурса „Студент и преподавател на годината на Медицински университет-София”.  В тази връзка, се открива процедурата по подаване на кандидатури в конкурса. Срокът за подаване на документите е от 30.10. до 17.11.2023 г. на имейл адрес: students@mu-sofia.bg Както мнозина от вас вече знаят, идеята, […]

По повод Деня на народните будители 1 -ви ноември

01.11.2023 г. (сряда) е неработен и неприсъствен ден за всички преподаватели, студенти и служители на Медицински университет – София. Решението е взето, съгласно разпоредбата на  чл. 154, ал. 1  и ал. 2 от Кодекса на труда и Правилника за подготовка и провеждане на учебната 2023/2024. 

КОНКУРС „ГРАНТ“ и „МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ“ 2024г.

Медицинският университет – София обявява КОНКУРСИ за финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2024 година с едномесечен срок за подаване на документите, считано от 27.10.2023 г., както следва: ГРАНТ 2024 – ЗВЕНА За научни екипи базирани в звената на МУ – София –Медицински факултет, Факултет по дентална медицина, Фармацевтичен факултет, Факултет по […]

Международен Биомедицински Конгрес София 2023

обща снимка на участниците в конгреса

Международният Биомедицински Конгрес – София 2023 (International Biomedical Congress – Sofia 2023) се проведе от 20-ти до 22-ри октомври в София Тех Парк – в иновационния форум „Джон Атанасов“ и Лабораторен комплекс с подкрепата на Медицински университет – София. В конгреса се включиха над 1000 участници, 125 лектори и модератори и 75 членове на организационния […]

Президентът удостои „бащата на беналгина“ – проф. Шекерджийски с орден “Стара планина“

проф. Шекеджийски

Проф. Рахамин Шекерджийски бе удостоен от президента Румен Радев с орден „Стара планина“ първа степен за заслуги за развитието на науката и практиката в областта на фармацията в България.Проф. Шекерджийски е дългогодишен професор в Медицинския университет – София, доктор на фармацевтичните науки, Декан на Фармацевтичен факултет. Той е и заместник-председател на Българската асоциация за фармацевтични […]

КРИТЕРИИ, УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ СТИПЕНДИИ ПО ПМС-90 ЗА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2023-2024Г.

студенти попълват документи за стипендии

Уважаеми кандидат-стипендианти, Документи за кандидатстване за държавните стипендии по ПМС-90 за зимния семестър на учебната 2023/2024 г., ще бъдат приемани според изискванията на съответното основно звено на МУ-София. Подробности за необходимите документи може да откриете на уеб страницата на съответното звено. Подаването на документи за стипендии за зимния семестър на учебната 2023-2024 г. ще се […]

Стипендии за преподаватели, изследователи и докторанти предоставя програма „Фулбрайт“

Стипендии, предоставени по програма „Фулбрайт“ дават възможност на български преподаватели, изследователи и докторанти за изследователска работа в САЩ през академичната 2024-25 г . Българо-американска комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ предоставя ежегодно 5-9 стипендии за български учени и изследователи, с докторска степен, във всички области на познанието (с изключение на клинична медицина), които в рамките на […]