СТРАНИЦИ

Категория: Заседания Академичен съвет

 Уведомяваме Ви, че на 24.04.2024 г. /сряда / от 13.30 ч. ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Зала № 6 на 12 етаж на Национален център по обществено здраве и анализи / НЦОЗА /.             Заседанието ще премине при следния Дневен ред:             1. Доклад от Заместник […]

Уведомяваме Ви, че на 29.03.2024 г. /петък / от 13.30 ч. ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Зала № 6 на 12 етаж на Национален център по обществено здраве и анализи / НЦОЗА /. Заседанието ще премине при следния Дневен ред: 1. Доклад от Заместник -председателя на […]

Уведомяваме Ви, че на 12.03.2024 г. /вторник / от 13.30 ч. ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Зала № 6 на 12 етаж на Национален център по обществено здраве и анализи / НЦОЗА /. Заседанието ще премине при следния Дневен ред: 1. Годишен отчет за дейността на […]

Уведомяваме Ви, че на 21.02.2024 г. /сряда / от 13.30 ч. ще се проведе извънреднозаседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Зала № 6 на 12 етажна Национален център по обществено здраве и анализи / НЦОЗА /.Заседанието ще премине при следния Дневен ред: Становище на Контролния съвет на МУ- София по уточнения […]

Заседание на АС на 29.01.2024 г.

Уведомяваме Ви, че на 29.01.2024 г. / понеделник / от 13.30 ч. ще се проведе редовно присъствено заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Зала №6 на 12 етаж на Национален център по обществено здраве и анализи / НЦОЗА /.Заседанието ще премине при следния Дневен ред: Доклад от Зам. Председателя на Контролния […]

Уведомяваме Ви, че на 06.12.2023 г. / сряда / от 13.30 ч. ще се проведе редовно присъствено заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Аудитория № 5 на Факултет по Дентална медицина, бул. „Св. Георги Софийски“ № 1. Заседанието ще премине при следния Дневен ред: 1. Приемане на Заключителен отчет на Ректорското […]

Уведомяваме Ви, че на   26.10.2023 г. / четвъртък / от 13.30 ч. ще се проведе редовно  присъствено заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Аудитория  № 5 на Факултет по Дентална медицина, бул. „Св. Георги Софийски“ № 1.  Заседанието ще премине при следния Дневен ред: 1.Вземане на решение за обявяване на Общо […]

 Уведомяваме Ви, че на 26.09.2023 г. / вторник / от 13.30 ч. ще се проведе редовно присъствено заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Аудитория № 5 на Факултет по Дентална медицина, бул. „Св. Георги Софийски“ № 1.Заседанието ще премине при следния Дневен ред: Отчет на Ректора за дейността на МУ-София за […]

Уведомяваме Ви, че на 29.08.2023 г. / вторник / от 13.00 ч. ще се проведе онлайн заседание на Академичния съвет при МУ- София в платформата Google meet, за което ще получите линк за присъединяване на служебните си имейл адреси. Заседанието ще премине при следния Дневен ред: 1. Становище на Контролния съвет по самостоятелния бюджет на […]

Уведомяваме Ви, че на   13.07.2023 г. / четвъртък/ от 13.30 ч. ще се проведе редовно  присъствено заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Аудитория  № 5 на Факултет по Дентална медицина, бул. „Св. Георги Софийски“ № 1 Заседанието ще премине при следния Дневен ред: 1. Вземане на решение за свикване на […]