СТРАНИЦИ

Категория: Заседания Академичен съвет

Заседание на АС на 07.06.2023

Уведомяваме Ви, че на  07.06.2023 г. / сряда/ от 13.30 ч. ще се проведе редовно  присъствено заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Аудитория  № 5 на Факултет по Дентална медицина, бул. „Св. Георги Софийски“ № 1 Заседанието ще премине при следния Дневен ред: 1. Утвърждаване на броя на българските студенти, които […]

Заседание на АС на 25.04.2023

Уведомяваме Ви, че на  25.04.2023 г. / вторник/ от 13.30 ч. ще се проведе редовно  присъствено заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Аудитория  № 5 на Факултет по Дентална медицина, бул. „Св. Георги Софийски“ № 1 Заседанието ще премине при следния Дневен ред: 1. Утвърждаване на предложение от ръководител отдел „ФСО“, […]

Заседание на АС на 30.03.2023

Уведомяваме Ви, че на  30.03.2023 г. / четвъртък/ от 13.30 ч. ще се проведе редовно  присъствено заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Аудитория  № 5 на Факултет по Дентална медицина, бул. „Св. Георги Софийски“ № 1 Заседанието ще премине при следния Дневен ред: 1.Утвърждаване на предложенията за носители на награди във […]

Уведомяваме Ви, че на 28.02.2023 г. / вторник / от 13.30 ч. ще се проведе редовно присъствено заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Зала № 6 на 12 етаж на НЦОЗА- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15.Заседанието ще премине при следния Дневен ред: Годишен отчет за дейността на Контролния съвет на […]

Заседание на АС на 26.01.2023

Уведомяваме Ви, че на 26.01.2023 г. / четвъртък / от 13.30 ч. ще се проведе редовноприсъствено заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Зала№ 6 на 12 етаж на НЦОЗА- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15.Заседанието ще премине при следния Дневен ред: Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в Медицинскиуниверситет […]

Заседание на АС на 15.12.2022

   Уведомяваме Ви, че на 15.12.2022 г. / четвъртък / от 13.00 ч. ще се проведе редовноприсъствено заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Зала№ 6 на 12 етаж на НЦОЗА- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15.Заседанието ще премине при следния Дневен ред: Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в […]

Заседание на АС на 28.11.2022

Уведомяваме Ви, че на  28.11.2022 г. / понеделник / от 13.30 ч. ще се проведе редовно  присъствено заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Зала № 6 на 12 етаж на НЦОЗА- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15.             Заседанието ще премине при следния Дневен ред:             1. Утвърждаване на класирането и […]

Заседание на АС на 25.10.2022

Уведомяваме Ви, че на  25.10.2022 г. / вторник / от 13.30 ч. ще се проведе редовно  присъствено заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Зала № 6 на 12 етаж на НЦОЗА- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15.Заседанието ще премине при следния Дневен ред: 1. Вземане на решение за определяне и изплащане […]

Заседание на АС на 27.09.2022 г.

Уведомяваме Ви, че на 27.09.2022 г. / вторник / от 13.30 ч. ще се проведе редовно присъствено заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Зала № 6 на 12 етаж на НЦОЗА- бул. „Акад. Ив. Гешев“ № 15.Заседанието ще премине при следния Дневен ред: 1. Отчет на Ректора за дейността на МУ-София […]

Заседание на АС на 19.07.2022 г.

Уведомяваме Ви, че на 19.07.2022 г. / вторник / от 13.30 ч. ще се проведе редовно онлайнзаседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в платформата Google meet, закоето ще получите линк за присъединяване на служебните си имейл адреси.Заседанието ще премине при следния Дневен ред: Приемане на Правила и критерии за преразпределение на средствата […]