СТРАНИЦИ

Месец: януари 2018

Заседание на Академичния съвет 25.01.2018

Уведомяваме Ви, че на 25.01.2018 г. / четвъртък / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред: 1. Становище на Контролния съвет на МУ- София […]

Стипендии на френското правителство – 2018

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” на МУ-София ви информира, че френското правителство предоставя стипендии за: Докторантура под двойно научно ръководство ( за 3 престоя по 4-5 месеца ) Програма мобилност на млади учени ( престой от 1 до 2 месеца в лаборатория или научен екип във Франция) Сроковете за подаване на документи за докторантури: […]

СТИПЕНДИИ НА ФРЕНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО – 2018 година

Стипендиите на френското правителство включват: Стипендии за обучение 1. Master 2 За магистратури с професионална насоченост, стипендията покрива периода на обучение и задължителен стаж (3 месеца в най-общия случай) и се отпуска максимално за 10 месеца. За магистратури с научна насоченост (без включен задължителен стаж) отпуснатата стипендията е с продължителност 10 месеца. 2. Докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle de thèse) Тя […]

Мобилност за преподаватели, учени и докторанти 2017 г.

Отдел МИПФ информира, че Университетската франкофонска агенция (AUF) за Централна и Източна Европа ще подкрепи участие на преподаватели, учени и докторанти от МУ-София, за представяне на доклади в рамките на конгреси и научни събития на френски език. Финансовата подкрепа е за кратък период и не може да надминава 1000 евро. Кандидатите подават документи в платформата […]