СТРАНИЦИ

Месец: септември 2018

Д-р Васил Петров Тодоров

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт               Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Неврология Катедра: Катедра по неврология, с база за обучение УМБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Клинични и неврофизиологини проучвания при пациенти с главоболие   Научен ръководител: 1. акад. проф. […]

Светлана Ясенова Шумарова

  Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Oбща хирургия Катедра: Катедра по хирургия, МФ, МУ-София Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Индивидуализирани лечебни стратегии при метастази в надбъбречните жлези   Научен ръководители: 1. Проф. д-р Георги Тодоров Тодоров 2. Доц. Д-р Костадин Георгиев Ангелов Научно жури: Председател […]

Д-р Елена Бориславова Чорбаджиева

Област на висше образование:     7. Здравеопазване и спорт Професионално направление:      7.1. Медицина Научна специалност:        Неврология Катедра:               Катедра по неврология, с база за обучение УМБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД Факултет:              Медицински факултет Тема на дисертационния труд:      Лечение на пациенти с късна Паркинсонова болест с леводопа/карбидопа интестинален гел Научен ръководител: 1.             […]

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ В МУ-СОФИЯ, ГРАЖДАНИ НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

Във връзка с писмо на Министъра на образованието и науката г-н Красимир Вълчев, МУ-София ви информира за постъпила покана относно  среща на Ръководството на МОН с всички студенти, граждани на Република Сърбия, приети и обучаващи се по реда на ПМС № 103/1993 г. Срещата ще се проведе на 08.10.2018 г. от 10:00 ч. в Аулата […]

КИТАЙ ИМА ЖЕЛАНИЕ ЗА ОБМЕН НА СТУДЕНТИ И ЛЕКТОРИ С БЪЛГАРИЯ

Първа среща  на г-н Мао Йенчън, началник отдел „Образование“ в Посолството на Китайската Народна Република в България и ректорът на МУ- София проф. д-р Виктор Златков, дм, се състоя днес в Ректората.  В разговорите участваха и представители на отдел „Международно сътрудничество и проектно финансиране“ на Медицински университет – София. Срещата беше инициирана от г-н Мао […]

ПОКАНА ЗА ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2018-2019 В МУ – СОФИЯ

Център по Молекулна медицина, Катедра по Медицинска Химия и Биохимия кани на Европейска нощ на учените 2018-2019 в Медицински университет – София на 28 септември. Европейската нощ на учените е огромно събитие, което всяка година се провежда по едно и също време в над 300 града в цяла Европа. REFRESH (Relate, Experience, Find Research Everywhere […]

ДЕКАНЪТ НА ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, МУС, ПРОФ. Д-Р ЦЕКОМИР ВОДЕНИЧАРОВ, ДМН БЕ УДОСТОЕН С ПОЧЕТЕН ЗНАК НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

На специална празнична сесия на Столичния общински съвет в Деня на София, в присъствието на кмета Йорданка Фандъкова, председателят на съвета Елен Герджиков връчи званията „Почетен гражданин на София“ и Почетен знак на Столична община. Изтъкнати деятели на културата, науката и образованието с принос към столицата бяха отличени с високите отличия. Деканът на Факултета по […]

Д-р Калина Стефанова Пейчева

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.4. Обществено здраве Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията Катедра: Катедра по медицинска етика и право Факултет: Факултет по Обществено здраве Тема на дисертационния труд: „ Морални аспекти на устойчивото развитие на здравеопазването” Научни ръководител: 1. проф. Людмила Чакърова, дм Научно […]

Константин Георгиев Качулев

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.4. Обществено здраве Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията Катедра: Катедра по медицинска етика и право Факултет: Факултет по Обществено здраве Тема на дисертационния труд: „ Влиянието на някои от приетите на макрониво решения в здравната сфера върху индивида като пациент […]

Мария Здравкова Димитрова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.4. Обществено здраве Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията Катедра: Катедра по икономика на здравеопазването Факултет: Факултет по Обществено здраве Тема на дисертационния труд: „ Здравето на населението и отражението му върху икономиката на страната ” Научни ръководител: 1. доц. Цветелина […]