СТРАНИЦИ

Месец: ноември 2023

Награда на името на д-р Димитър Гошев

корицата от книгата на д-р Гошев

Медицински университет – София получи щедро парично дарение, благодарение на което ръководството взе решение да учреди награда на името на д-р Димитър Гошев – изявен наш лекар, живял в първата половина на 20-ти век. Наградата ще се дава на приетите с най-висок бал първокурсници в специалност „Медицина“ и ще е на стойност 1000лв. на всеки […]

Класиране на правоимащите за стипендии по ПМС -90/26.05.2000 г. за зимен семестър на учебната 2023/2024 г.

студенти попълват документи за стипендии

Списък на всички класирани кандидат-стипендианти по категории от звената на МУ-София за стипендии по ПМС-90- за зимен семестър на учебната 2023-2024 г СПИСЪК НА ВСИЧКИ КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ -2-РА КАТЕГОРИЯ

С минута мълчание в памет на чл. кор проф. Иван Митов и новина за дарение отбелязахме патронния празник на МУ-София и празник на МФ

обща снимка на всички наградени

С тържествена церемония беше отбелязана днес 106-годишнината от създаването на Медицински университет-София и Медицински факултет. Събитието започна с минута мълчание в памет на починалия преди дни бивш декан на факултета и уважаван преподавател, чл.-кор. проф. д-р Иван Митов. Присъстваше цялото ръководство на университета и на Медицински факултет, декани на останалите факултети, ръководители на катедри и […]

Нов модерен симулационен център във ФДМ

част от официалните лица на откриването

Център за съвременни технологии в денталната медицина бе открит днес в Медицински университет – София, в присъствието на ръководството на висшето училище. Проф. Божидар Йорданов, декан на Факултета по дентална медицина откри събитието и подчерта, че Центърът ще бъде използван за дигитално направлявано практическо обучение по основните дисциплини. Той се състои от пет зали, всяка […]

Уведомяваме Ви, че на 06.12.2023 г. / сряда / от 13.30 ч. ще се проведе редовно присъствено заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Аудитория № 5 на Факултет по Дентална медицина, бул. „Св. Георги Софийски“ № 1. Заседанието ще премине при следния Дневен ред: 1. Приемане на Заключителен отчет на Ректорското […]

Покана за докторантски и постдокторантски стипендии Йожен Йонеско 2023-2024

студенти на обучение

AUF ще финансира тримесечен научен престой в румънски университети за колеги франкофони. Стипендията включва транспорт, месечна сума от 1000 евро и медицинска застраховка.Крайният срок за подаване на заявления до AUF е 23 декември 2023 г. За повече информация и необходимата документация, която съдържа регламент, списък на специалностите, приемащите университети ТУК

Завинаги ни напусна чл. кор. проф. д-р Иван Митов, дм, дмн

проф. Иван Митов

На 72 години завинаги ни напусна чл. кор. проф. д-р Иван Митов. От 2016 г. до 2020 г. той бе декан на Медицински факултет на МУ – София.Завършва МА през 1976 година. От 1977до 1979 г. работи като специалист в Института по микробиология към БАН, а след това в Катедрата по микробиология при Медицинския факултет […]

29 ноември – неучебен ден за студентите, но присъствен за академичния и административния състав на МУ-София

студенти учат

Във връзка с отбелязването на Патронния празник на Медицински университет-София и на Празника на Медицински факултет, сряда 29 ноември 2023 г., е обявен със заповед на ректора акад. Лъчезар Трайков за неучебен ден за студентите на МУ-София от всички факултети, но присъствен за академичния и административния състав на МУ-София.Припомняме, че на този ден се навършват […]

Стартира гласуването за „Любим преподавател на МУ-София, 2023г.“

ръка, която гласува

По традиция в края на всяка календарна година Студентският съвет при МУ-София организира конкурса „Любим преподавател на годината на Медицински университет-София”.От 24.11.2023 до 01.12.2023 г. е отворена процедурата за гласуване за „Любим преподавател на МУ-София, 2023г.“.В тази ФОРМА до 01.12.2023 г. може да подадете името на любимия си преподавател в трите основни направления на МУ-София, […]

Завинаги ни напусна проф. Елена Обрешкова

портрет на проф. Обрешкова

Проф. Обрешкова в продължение на много години бе преподавател в Катедрата по кожни и венерически болести на МФ на Медицински универисет – София. Научните й трудове са над 200, от които 109 са публикации в научни списания и участия в книги. Специализирала е в Лондон, Варшава, Цюрирх и др.Тя бе учител с енциклопедични знания, светла […]