СТРАНИЦИ

Категория: Наука-актуално

Международна научна конференция „Медии и предизвикателства пред модерното общество 2024“

Покана за международна научна конференция „Медиите и предизвикателствата на съвременното общество 2024“, която ще се проведе от 30 до 31 май в хибриден формат (онлайн и на място). Подробна информация можете да откриете ТУК и като се свържете с организаторите на misd@filfak.ni.ac.rs

Обучителни уебинари на издателство Elsevier

Издателство Elsevier обяви дати за обучителни уебинари за ползване на платформите на издателството. Новото споразумение е сключено за периода 2022 – 2025 г. и предлага разширен обхват на абонамента, който включва и абонамент за електронни книги за целия период, както и организирането на разширен семинар за развитието на научната дейност в системата на висшите училища. Вижте […]

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2023 год.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” ПОКАНА Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2023 год.“ Повече информация може да намерите ТУК

Предстоящо обучение по пилотната програма за квалификация „RItrainPlus“

Програмата за квалификация „RItrainPlus“ е насочена към специалисти в изследователската инфраструктура или основни съоръжения целящи да подобрят своята научна работа чрез повишаване на управленските си умения. Курсовете са онлайн с продължителност между 2-4 последователни дни. Повече информация ТУК

Словашката република обяви стипендиантска програма за чуждестранни студенти

Посолството на Словашката република в София изпраща информация  за Националната стипендиантска програма на Словашката република в подкрепа мобилността на чуждестранните студенти, докторанти, преподаватели във висши училища, научни и художествени работници за  академичната 2023/2024 г. Крайният срок за изпращане на заявленията за отпускане на стипендията през академичната 2023/2024 г. е на 30 април 2023 г. до 16:00 ч. Повече инфомация ще  намерите на страниците […]

Безплатно обучение на докторанти за изготвяне на проекти по конкурс „Млад изследовател“

Отдел „Наука и акредитация“ организира безплатен курс за докторанти на МУ – София. Целта на курса е докторантите да получат практически насоки за изготвяне на проекти, с които да кандидатстват в ежегодния конкурс „Млад изследовател“ на МУ – София. Обучението е полудневно, ще се проведе в онлайн среда – Google meet. Има две възможности за […]

Покана към студенти, преподаватели и учени отправена от Посолството на Словашката република 

Посолството на Словашката република в София изпраща в приложение информация за Национална стипендиантска програма на Словашката република, за която могат да кандидатстват студенти, преподаватели и учени от Република България. Крайният срок за изпращане на заявленията за отпускане на стипендията през академичната 2022/2023 г. е на 31 октомври 2022 г. до 16:00 ч. Повече инфомация ще  намерите […]

ПОКАНА КЪМ ДОКТОРАНТИ, МЛАДИ УЧЕНИ И СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ДИСКУСИЯ ПО ПРОЕКТА „ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ“ – СОФИЯ, 18-19.09.2022Г.

„Асоциация на младите учени“/АМУ/ отправя покана към докторанти, млади учени и студенти да вземат участие в изпълнението на проект „Гласът на младите изследователи“, финансиран от програма „Еразъм+“ на ЕС.  Дискусията ще се проведе на 18.09.2022г., от 13:30 ч. в гр. София и ще бъде с представители на институциите, академичната и научната общност. Форумът ще се […]

НАШИ УЧЕНИ ОТНОВО МОГАТ ДА ПУБЛИКУВАТ БЕЗПЛАТНО С ОТВОРЕН ДОСТЪП В СПИСАНИЯ НА ELSEVIER

Български учени ще могат да публикуват определен брой статии с отворен достъп безплатно в основните научни списания на престижното издателство Elsevier. И в момента в повечето списания там не се изисква заплащане за публикуване, но достъпът до статиите е затворен за определен период от време.  Министерството на образованието и науката (МОН) и Elsevier подписаха ново […]

РЕГЛАМЕНТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПУБЛИКАЦИИ НА НАУЧНИ СТАТИИ В РЕФЕРИРАНИ СПИСАНИЯ С IF

Рецензирането и одобрението на предложението за финансиране се извършва на заседание на Комисията за материално стимулиране за публикации в реферирани списания, създадена със Заповед на Ректора на МУ-София № РК-36-811/02.04.2021г. Комисията под председателството на Зам. Ректор по НА разглежда заявлението, адресирано до председателя й. За финансиране на специализирана публикация подлежат следните лица от състава на […]