СТРАНИЦИ

Категория: Търгове по ЗДС

Търг с тайно наддаване за продажба на лек автомобил

Вижте обява от ТУК Документи: Заповед за откриване на търга УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ Заявление за участие Образец 1 – Ценова оферта Образец 2 -Декларация за условията на договора Образец 3 – Декларация за направен оглед Образец 4 – Декларация по НК и ТЗ Образец 5 – Декларация по чл. 19а […]

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот при база на СОССБОС

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ по реда на ЗДС за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост с ползваема площ от 54.37 кв.м, находящо се в гр. София, кв. „Лозенец“, ул. „Плачковица“ № 19, Студентско общежитие, бл. 6 при база СОССБОС към МУ-София. За да видите обявата натиснете ТУК

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ по реда на ЗДС за  отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост: „Помещение –търговски обект”

„ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ по реда на ЗДС за  отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост: „Помещение – търговски обект”, за предоставяне на услуги за извършване на комунални плащания, платежни услуги и парични преводи, с ползваема площ 7,08 кв.м., находящ се на I-ви етаж, в подколонното пространство, в непосредствена близост до централния вход на сградата […]

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот в сградата на ФДМ

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ по реда на ЗДС за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост с ползваема площ от 98,41 кв.м., находящ се на втори етаж, корпус „А“, всградата на Факултетр по Дентална медицина, Медицински университет – София, за кафене и бърза закуска, с адрес: гр.София, ул. „Св. Георги Софийски” № 1 […]

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост находящо във ФДМ

За да видите обявата натиснете ТУК Челен лист- ФДМ ТУК Свалите необходимите документи: Образец 1 – Списък на документите. Образец 2 – Заявление за участие Образец 3 – Декларация за направен оглед Образец 4 – Срок на валидност на офертата Образец 5 – Декларация по чл. 19 ППЗДС Образец 6 – Декларация по наказателния кодекс Образец 7 […]