СТРАНИЦИ

Категория: Общо събрание – 2022

Свикване на Общото събрание на 28 септември 2022

На основание чл. 28 ал.1 от Закона за висшето образование във връзка с чл. 36, ал.2, т.1 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – София и писмено предложение от 30.06.2022 г. на Академичен съвет на Медицински университет-София, чрез ректора и председател на Академичен съвет акад. Лъчезар Трайков, дмн, Ректор на Медицински университет-София,  […]