СТРАНИЦИ

Категория: СДО-конкурси и класирания

Конкурс – прием за провеждане на обучение за придобиване на специалност от лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“

За да видите съобщението натиснете тук.За да видите местата натиснете тук.За да видите заявлението натиснете тук.

Конкурс – прием на документи за провеждане на обучение за придобиване на специалност по НЕКЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ

За да видите съобщението натиснете тук.За да видите местата натиснете тук.За да видите заявлението натиснете тук.