СТРАНИЦИ

Категория: Рейтинг класации и награди

Медицински университет – София отново със зелено отличие в световната класация UI GreenMetric World University Rankings 2022

зелен сертификат за 2022

МУ-София получи признание за своята устойчива зелена политика в световната класация UI GreenMetric World University Rankings 2022. Висшето медицинско училище е на 911-то място в световната листа на висшите училища с най-устойчиво развитие и е единственият университет от България в издание 2022. Методиката в класацията обхваща 6 големи раздела с индикатори: Материална учебна база и инфраструктура, Енергия и […]

МУ-София напредна със 100 места в престижна международна класация

Програмата на МУ-София по медицина напредна със 100 места в престижната международна класация WORLD UNIVERSITY RANKING BY SUBJECT на изследователския институт „Куакуарели Симъндс“. За 2022-ра година висшето училище се класира в групата университети, заемащи 501-во до 550-то място в едно от петте основни направления на класацията – „Природни науки и медицина“. Миналата година университетът беше […]

МУ-София е на първо място за България в университетска класация на ЕК

Тази седмица престижната международна класация на университетите U-Multirank постави Медицински университет-София на първо място по сборни критерии сред всички 12 български висши училища, които са включени.  Класирането се прави според представянето на висшите учебни заведения по 5 критерия и 10 подкритерия:  преподаване и обучение – включва процент на  успешно завършили бакалаври и магистри, завършили за минималния […]

МУ-София в престижна световна класация на университетите

Обучението по медицината в МУ-София е сред най-добрите програми в света. Това показва рейтинговата система на изследователския институт „Куакуарели Симъндс“, която е сред най-престижните в света. Класацията на „Куакуарели Симъндс“ предоставя независим сравнителен анализ за представянето на 13 883 университетски програми в 1440 университета, включващи 51 академични дисциплини и 5 широки факултетски области. В 11-ото й […]

МУ-София е на I-во място в България и на 1305-то място в световната класация по академично представяне

Престижната неправителствена организация URAP, позиционирана в Института по информатика на Средноизточния технически университет в Анкара, позиционира МУ-София на 1-во място в България и на 1305-то място в световната класация по академично представяне. Над 3000 висши учебни институции от целия свят в 61 тематични области, са включени в настоящото издание на класацията, като от България участват […]

Медицински университет – София е на 151-во място в класацията QS World University Rankings

Престижната Британска класация Top Universities отреди 151-во място на Медицински университет – София за 2021 в изданието за годината QS EECA University Rankings. По 10 показателя, включително академична репутация, репутация на работодателя, международна изследователска мрежа и въздействие върху мрежата, МУ-София е сред най-утвърдените и предпочитани за обучение в региона висши институции. Общо 7 български университета […]

Медицински университет – София със зелено отличие в световната класация UI GreenMetric World University Rankings 2020

За поредна година МУ-София получи признание за своята устойчива зелена политика в световната класация UI GreenMetric World University Rankings 2020. МУ-София е на 854-то място в световната листа на университетите с най-устойчиво развитие, като само два български университета получават право на участие в издание 2020. Методиката в класацията обхваща 6 големи раздела с индикатори: Материална учебна база и […]

Каним нашите студенти да вземат участие в анкета за рейтинг класацията U-Multirank

С цел да подпомогне бъдещите студенти в мобилност да вземат най-правилното за тях решение при избора на университет, проектът U-Multirank подготвя годишни рейтинг класации на висшите учебни заведения в Европа. Измервайки качеството на програмите за обучение, проектът стъпва на оценката на студентите като важен източник на информация. Каним ви любезно да споделите мнение за вашия […]

МУ – София със значка за „Зелен Университет“ в глобалната рейтингова класация Green Metric 2019

Екологията и устойчивото развитие са сред най-актуалните проблеми на глобалното общество, което провокира Медицински университет -София да предприеме адекватни мерки за ограничаване на вредното влияние върху околната среда. Резултатите не закъсняха и през март 2020 година МУ-София беше отличен в глобалната рейтингова класация Green Metric 2019.  Класацията UI Green Metric World University Ranking е международна инициатива […]

МУ-София с официален сертификат за най-висока позиция от българските университети в рейтинговата класация – URAP

Днес пристигна официалният сертификат, удостоверяващ челната позиция на Медицински университет- София в годишната световна рейтингова класация на университетите University Ranking by Academic Performance (URAP). Ще припомним, че през 2019-2020 год. най-новите данни на URAP показват, че МУ-София е класиран на първо място, от всичките висши училища в България и на 1174 място в света с […]