СТРАНИЦИ

Категория: Новини и събития

Наши студенти участват в първото лятно училище на INGENIUM

група студенти на обучение

Два пъти годишно Европейският университет INGENIUM организира събитието 10 DAYS OF INGENIUM. Тази година, първото събитие на алианса, част от който е и Медицински университет – София, е домакинствано от Университета за приложни науки в Карлсруе, Германия и Университет „Габриеле д’Анунцио“в Пескара, Италия. INGENIUM Junior Summer School за студенти, записани в бакалавърска, магистърска и докторска […]

Отворена е за подаване на проектни предложения конкурсна схема „Дейности Мария Склодовска-Кюри“ – „Докторантски мрежи“, “Хоризонт Европа”

Европейската комисия (ЕК) отвори за подаване на проектни предложения конкурсната схема „Докторантски мрежи“ (Doctoral Networks). Схемата е  чест от дейности „Мария Склодовска-Кюри“ (MSCA) на Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 28 Ноември 2023 г. Препоръките на ЕК за подготовка на проектни предложения […]

Годишна международна среща  в Университета в Тарту, Естония

Студент презентира

Годишна среща на “ECTS Medical Association” се състоя между 04-06 май в Университета на Тарту с повече от 50 участници.ECTS MA е асоциация, чиито членове са медицински факултети от Европейския съюз (включително Швейцария и Норвегия). Целта на тази асоциация е оптимизиране на обмена на студенти по медицина в ЕС, използвайки Европейската система за трансфер на кредити (ECTS). По […]

Медицински университет – София – партньор в проект Save Life по програма Еразъм+

обща снимка от срещата в Истанбул

Медицински университет – София е партньор по проект Save Life – „Reorganizing Basic/Advanced Life Support training through the use of innovative digital materials“ по програма Еразъм+. Представители на университета взеха участие в среща по проекта в Başakşehir Çam and Sakura City Hospital, гр. Истанбул, Турция, на която бяха обсъдени срокове за изпълнение на дейностите, разпределението […]

Информационен ден – COST

Онлайн информационният ден за COST ще бъде организиран на 24 май 2023 г.. Събитието е отворено за всички изследователи и иноватори във всеки етап от кариерата и от всяка област на изследване, особено за млади изследователи, както и за персонал в областта на научните изследвания и иновациите.Целта е да се информират заинтересованите изследователи за начините […]

Словашката република обяви стипендиантска програма за чуждестранни студенти

Посолството на Словашката република в София обяви начало на Националната стипендиантска програма на Словашката република в подкрепа мобилността на чуждестранните студенти, докторанти, преподаватели във висши училища, научни и художествени работници за академичната 2023/2024 г. Крайният срок за изпращане на заявленията за отпускане на стипендията през академичната 2023/2024 г. е на 30 април 2023 г. до […]

Виртуално ателие: Кандидатствайте за стипендиите „France Excellence“, организира Френският институт в България

До края на месец април Френският институт в България е в кампания по предоставяне стипендиите „France Excellence“ за 2023 година.Те се отпускат за дипломантски програми на френски и английски език на нива бакалавър (L1), магистратура, докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle), докторантура под съвместно научно ръководство (codirection internationale) както и за научен престой на високо […]

Предстои обявяването на Българо-швейцарска програма за научни изследвания и обмен на учени

знамената на Швейцария и България

В Рамково споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Втория швейцарски принос към избрани държави членки на Европейския съюз за намаляване на икономическите и социалните различия в Европейския съюз е включена тематична област „Научни изследвания и иновации“.Очакванията са през втората половина на 2023 г. да бъдат обявени […]

МУ-София открива кампанията за кандидатстване на студенти пo медицина за участие по Програма Еразъм+

Кампанията за кандидатстване на студенти по медицина за участие по Програма Еразъм+ е със следните параметри: за обучение и практика през академичната 2023-2024 година  за практика до края на академичната 2022-2023 г.,  докторанти за настоящата и следващата академична година.  Документите се подават по имейл:  erasmus@mu-sofia.bg   Крайният срок за подаване на документи е 24 март 2023 г.  […]

Еразъм+ Инфо Ден в МУ-София

плакат за инфо ден на усмихнати студенти

Уважаеми колеги,  Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране“ към Ректората на МУ – София кани студенти и преподаватели на #Информационен#Еразъм+ #Ден на 28.02.2023 г. (вторник) в Аудитория 1 на Медико-биологичен комплекс на ул. „Здраве“ №2. Събитието е под ръководството на ректора на университета акад. Лъчезар Трайков. Линк за регистрация ТУКПрограма:11:00 ч. Официално откриване от ректора на МУ – София, акад. […]