СТРАНИЦИ

Категория: Конкурси

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В VII МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА ПО АНАТОМИЯ

Студентите и служителите от Медицински университет-София могат да участват в VII Международен конкурс за рисунка по анатомия VESALIUS-2021. Представените за конкурса произведения на изкуството трябва да разкрият достойнството на медицинската професия, структурата и красотата на човешките форми на тялото, отразени чрез художествени образи. Рисунки и предмети на изкуството могат да се изпращат по пощата или […]

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРШАВА, ПОЛША НАБИРА ДОКТОРАНТИ

Отделът за следдипломно обучение на докторанти към Медицински университет – Варшава приканва заинтересованите чуждестранни граждани да кандидатстват за докторска програма по дисциплините от областта на медицинските, здравни и фармацевтични науки. С новия процес по набиране на кандидати и с новата учебна програма на английски език, на чуждестранните кандидат-докторанти се предлага възможност да продължат докторската си […]

Университетски проекти, финансирани от Френски институт в България

Конкурс за набиране на проектни предложения в университетската и научната област за 2021 г. открива отделът за университетско и научно сътрудничество – Френски институт в България. За одобрените проекти ще бъде отпусната субсидия от Френското посолство в България. Всички дисциплини са допустими. Формулярът може да се попълни на френски или на български език. Краeн срок за […]

Конкурс за участие по програма Еразъм+ на студенти по медицина за академичната 2021-2022 година

МУ-София обявява конкурс за избор на студенти по медицина за участие по Програма Еразъм+ за обучение и практика за академичната 2021/2022 година. Документите се подават на имейл:  erasmus@mu-sofia.bg   Период на кандидатстване: от 1 до 22 март 2021 г. За контакти и повече информация: тел. +359 2 9152 138, както и на уебстраницата ни. Там ще намерите и списък […]

AUF стипендии за професионален стаж през 2021 година

Отдел МИПФ информира, че студентите в МУ-София могат да кандидатстват за стипендия за осъществяване на стаж в чужбина (на френски език). Стипендиите се финансират от Университетската франкофонска агенция (AUF). Те са с продължителност между 1 и 3 месеца, в периода между 15 април – 17 декември 2021 г. Крайният срок за кандидатстване е 22 март […]

Покана за участие в проекти за институции-членки на AUF

AUF Университетската франкофонска агенция е публикувала покана за проекти, предназначени за научноизследователски и иновационни структури, които са част от институции-членки на AUF в региона на Централна и Източна Европа (ECO). Поканата е отворена от 1 февруари до 14 март 2021 година. Проектите ще се изпълняват за 12 месеца, от 1 май 2021 г. до 30 […]

Докторантски стипендии „Eugen Ionescu“ 2020-2021

Информираме Ви, че вече е обявена поканата за кандидатстване за докторантски и пост-докторантски стипендии „Eugen Ionescu“ 2020-2021. Тя е достъпна ТУК Краен срок за кандидатстване: 28 март 2021 г. Целева аудитория: френско-говорящи докторанти и преподаватели-изследователи от всички дисциплини в МУ-София, желаещи да стажуват 3 месеца в Румъния, в един от 28-те приемни академични центъра. Период […]

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НОИР ОБЯВЯВА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПРОЦЕДУРА „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА“.

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) обяви за кандидатстване процедура за представяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“ в рамките на Приоритетнa ос 2 „Образование и учене през целия живот“. Основната цел на процедурата е постигане на динамично съответствие […]

Грант по програма Хоризонт на ЕИС за „Ранно предпазване от епидемии“

ИД Номер на поканата: H2020-Epidemics–EICPrize-2020 Отворен от: 26 април 2018 г. Краен срок: 16 февруари 2021 г. 17:00 ч. Брюкселско време Описание на темата : Конкретни предизвикателства: Предизвикателството е да се разработи мащабируем, надежден и рентабилен прототип на система за ранно прогнозиране и мониторинг на векторно преносими болести, с цел да се допринесе за предотвратяването […]

Мрежа за образование и изследвания в областта на мира и устойчивото развитие предлага отворени длъжности за преподавателска дейност с изследователска стипендия

МОИМУ осигурява многогодишно финансиране от 2020 г. до 2021 г. в подкрепа на научните изследвания и създаването на нови изследователски клъстери в университета в Хирошима за устойчивостта и мира в контекста на глобалните промени в околната среда, включително ерата след пандемията на COVID-19. Специфично условие е номинираният кандидат да прекара приблизително 2 месеца в МОИМУ […]