СТРАНИЦИ

Категория: Конкурси

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ (ФНИ) публикува информация относно участие в конкурс по Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа (Петър Берон и НИЕ)“

Общата цел на програмата е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие в български висши училища и научни организации на перспективни учени с международно признати научни резултати. Програмата стимулира развитието на изследователския потенциал в България като необходима фундаментална стъпка за създаването на устойчива научна и иновационна среда и за развитието на конкурентна високотехнологична икономика в България. […]

СТИПЕНДИЯ НА КИТАЙСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Благодарение на добрите международни взаимоотношения и стабилно сътрудничество между Медицински Университет-София и Посланика на Китайската Народна Република в България, е представена възможност за изпълнение на специална магистърска програма за насърчаване на взаимното разбирателство и приятелство между Китай и България, чрез предоставяне на финансова подкрепа от Университета Цингхуа по програмата „Стипендии по схемата за младежки постижения […]

Конкурс за участие по програма Еразъм+ на студенти по медицина за академичната 2020-2021 година

МУ-София обявява конкурс за избор на студенти по медицина за участие по Програма Еразъм+ за академичната 2020/2021 година. Документите се подават на email int@mu-sofia.bg  до 27 март 2020 г. За контакти: тел. +359 2 9152138. Необходимите документи за кандидатстване са: Мотивационно писмо на английски език. Уверение, че са записани за съответната академична година. Академична справка с […]

Фестивал на студентите франкофони – 2020 г.

Отдел МИПФ на МУ-София информира, че Университетската франкофонска агенция (AUF) организира фестивал, който ще се проведе в гр. Сучава, Румъния, от 01 до 06 юни 2020 г. Програмата на събитието включва научни и културни дейности, конкурси и тематични и артистични вечери. На избраните участници ще бъдат поети разноските за транспорт, застраховка, настаняване и хранене. Кандидатите […]

Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Русия 2019-2020 г.

Целта на настоящата процедура е подкрепа на дейности, свързани с международно научно и технологично сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“, в съответствие със съответните двустранни договорености и националните законодателства на всяка от […]

Kонкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Китай 2019 г.

Целта на настоящата процедура е подкрепа на дейности, свързани с международно научно и технологично сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“, в съответствие със съответните двустранни договорености и националните законодателства на всяка от […]

ПРЕДСТОЯЩ КОНКУРС ПО ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – КИТАЙ 2020 – 2022 ОБЯВЕН ОТ ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Фонд „Научни изследвания“ информира, че предстои да бъде обявен конкурс по двустранно сътрудничество България – Китай 2020-2022 – изследователски проекти. Параметри: „Да се финансират 3 изследователски проекта с максимално финансиране за всеки проект 250 000 лв. и прогнозен бюджет за конкурса 750 000 лв. като се финансира по един проект в следните тематични области: -устойчиво […]

КОНКУРС ЗА ЕРАЗЪМ+ СТУДЕНТИ – гр. ХИРОШИМА, ЯПОНИЯ

Медицински университет – София обявява конкурс за подбор на 1 студент/ка от Медицински факултет за реализиране на Еразъм+ мобилност с цел обучение в Университета на Хирошима, Япония, за академичната 2019/2020 г. Критериите за подбор на студенти за участие в Еразъм+ мобилност, според Вътрешните правила за администриране на програма Еразъм+ в Медицински университет – София  са: […]

Конкурс за избор на студенти за участие по програма Еразъм+

МУ-София обявява конкурс за избор на студенти по медицина за участие по Програма Еразъм+ за втория семестър на академичната 2019/2020 година. Документите се подават в Ректората на МУ-София, ет.12, стая 9 (лява), до 18 септември 2019г. За контакти: тел. +359 2 9152138. Необходимите документи за кандидатстване са:  Мотивационно писмо на английски език. Уверение, че са […]

Kонкурс за избор на двама студентa (3-6 курс) за осъществяване на едномесечен стаж в Хього колеж по медицина, Япония

Отдел МИПФ на МУ-София обявява конкурс за подбор на двама студенти (3-6 курс) за осъществяване на едномесечен стаж в Хього колеж по медицина, Япония, при следните условия: Студентите ще бъдат настанени безплатно в стаи за гости, в близост до болницата на колежа с безплатен Wi Fi достъп, мобилен телефон, ваучери за храна в студентски ресторант  и […]