СТРАНИЦИ

Category: Конкурси

КОНКУРС ЗА СЕЛЕКЦИЯ НА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА ЗА УЧАСТИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + ПРЕЗ 2019-2020Г.

МУ-София обявява конкурс за селекция на студенти по медицина за мобилност с цел обучение по Програма Еразъм+ за академичната 2019/2020 година. Документите се подават в Ректората на МУ-София, ет.12, стая 9 (лява), от 22 февруари до 22 март 2019г. За контакти: С.Манолов smanolov@mu-sofia.bg и тел. +359 2 9152138. Необходимите документи,  процедура за кандидатстване и списък […]

УЧАСТИЕ В ОСМОТО ИЗДАНИЕ НА ФЕСТИВАЛА НА СТУДЕНТИТЕ ФРАНКОФОНИ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА

МУ-София съобщава, че 8-то издание на Фестивала на студентите франкофони от Централна и Източна Европа ще се проведе за първи път в България, в град Пловдив, Европейска столица на културата за 2019 година. Фестивалът ще се проведе в периода 01-05 юли 2019г., пет дни, в които студентите ще бъдат ангажирани в различни ателиета по интереси, […]

КОНКУРС ЗА ЕРАЗЪМ ПРЕПОДАВАТЕЛИ – ГР. ФЕС, МАРОКО 2018 – 2019 г.

Медицински университет – София обявява конкурс за подбор на 2-ма преподаватели: 1 от Факултета по Медицина или Факултета по Фармация и 1 от Факултета по обществено здраве, за реализиране на Еразъм мобилност с цел преподаване в Университета Сиди Мохамед Бен Абдeлла (Sidi Mohamed Ben Abdellah University), гр. Феc, Мароко, за периода 25-29 март 2019 год. […]

СТИПЕНДИИ НА ФРЕНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЗА 2019Г.

Стипендиите на френското правителство (BGF), се отпускат всяка година от Френския институт в България, който е изградил система от правила, валидни за всички стипендианти. Подборът на кандидатите е подчинен на приоритети, определени по взаимно съгласие от комисия, съставена от френски и български специалисти. Решението на комисията е нейно суверенно право. Стипендиите на френското правителство се […]

Конкурс за подбор на Еразъм студенти за университета на Хирошима – Япония, 2018/2019-пролетен семестър.

Медицински университет – София Обявява конкурс за подбор на  общо 3-ма Еразъм студенти за университета на Хирошима, Япония, за академичната 2018/2019 г. В конкурса могат да участват  студенти по медицина, студенти по дентална медицина от 4-ти до 6 курс и студенти от факултет по обществено здраве, от магистърска програма – обществено здраве –  https://www.hiroshima-u.ac.jp/en. Краен […]

Стипендии на Словашката република за академичната 2018-2019

Национална програма за отпускане на стипендии на Словашката република, за която могат да кандидатстват студенти, преподаватели или научни сътрудници от Република България. Крайният срок за изпращане на заявленията за отпускане на стипендията през академичната 2018/2019 г. е на 30 април 2018 г. до 16:00 ч. Повече инфомация ще намерите на страниците в интернет: www.stipendia.sk или […]

Стипендии на френското правителство – 2018

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” на МУ-София ви информира, че френското правителство предоставя стипендии за: Докторантура под двойно научно ръководство ( за 3 престоя по 4-5 месеца ) Програма мобилност на млади учени ( престой от 1 до 2 месеца в лаборатория или научен екип във Франция) Сроковете за подаване на документи за докторантури: […]

ERASMUS+ конкурс за селекция на студенти по медицина за 2018-2019 година

МУ-София обявява конкурс за селекция на студенти по медицина за мобилност с цел обучение по Програма Еразъм+ за академичната 2018/2019 година. Документите се подават в Ректората на МУ-София, ет.12, стая 9 (лява), в срок до 23 март 2018. За контакти: С.Борисова sborisova@mu-sofia.bg и С.Манолов smanolov@mu-sofia.bg и тел. +359 2 9152138. Необходимите документи и процедура за […]