СТРАНИЦИ

Категория: Покани

Покана за участие в конкурс по Програма M-ERA.NET

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма M-ERA.NET. Програмата предоставя възможности за дългосрочно сътрудничество между научно-изследователски колективи в областа на материалознанието, природните и инженерните науки. В консорциума участват 35 национални финансиращи организации от 33 държави. В конкурсната сесия ще бъдат финансирани проектни предложения в следните тематични области: Материали […]

Покана за обучение по План за равнопоставеност на половете в Хоризонт Европа в България

4-часово обучение за българските организации по критерия за допустимост на Плана за равенство между половете за Хоризонт Европа организира Ecorys от името на Европейската комисия. Обучението по планове за равенство между половете (GEPs) има за цел да подкрепи съответните изследователски организации и публични органи от България, които желаят да кандидатстват в Horizon Europe. То ще […]

Международната научно-практическа конференция „3D-технологии в клиничната анатомия“ Самара 2021

Федералната държавна автономна образователна институция за висше образование «Самарски държавен медицински университет» към Министерство на здравеопазването на Руската федерация съвместно с Федералната държавна автономна образователна институция за висше образование И. М. Сеченов – Първи Московски държавен медицински университет към Министерството на здравеопазването на Руската федерация (Сеченовски университет) ще проведат от 10 до 12 септември 2021 […]

ОНЛАЙН ЛЕКЦИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА МУ-СОФИЯ В ЕВРОПЕЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ТБИЛИСИ, ГРУЗИЯ

Европейски университет – Тбилиси кани студентите на МУ-София да посетят онлайн лекции, организирани в последователни дни за периода 21-30 юни 2021. Двата университета партнират помежду си вече две години, съгласно подписано Споразумение за сътрудничество в областта на медицината. Лекциите са свързани с теми от областта на урологията, кардиологията и хирургическите интервенции. Бъдещите амбиции на двете […]

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВИРТУАЛЕН МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ

Руското общество за превенция на неинфекциозни заболявания (РОПНИЗ) отправя покана  за участие с презентация във Виртуалния международен форум  „Научни и педагогически школи по терапия и превантивна медицина“. Форумът ще се проведе на 5-ти октомври 2021г. и е организиран от Руското общество за превенция на неинфекциозни болести (РОПНИЗ). Уебсайт на организатора: https://ropniz.ru. РОПНИЗ работи в подкрепа  […]

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ С ДОКЛАД В МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Настоятелството на Регионалната клинична болница за ветерани от войните в гр. Самара, Русия взе решение за удължаване на крайния срок за приемане на статии и резюмета на научни доклади, които да бъдат публикувани в бюлетина на Медицинския институт „Реавиз“, включен в списъка на Висшата атестационна комисия на Русия. Заявки за участие в конференцията и статии […]

Международна покана за проекти „AUF-COVID-19.2“

AUF ще финансира изследователски дейности и проучвания, посветени на анализа на последиците от здравната криза, които предлагат иновативни решения в областта на здравеопазването, науката и технологиите, но също така и в областта на човешките, икономическите и социалните науки. Общият бюджет е 1 000 000 евро. Поканата дава приоритет на: Екипи от млади изследователи, осъществяващи проекти, […]

Уралски федерален университет с покана за виртуална конференция по изчислителни технологии в когнитивната наука, геномика и биомедицина

Когнитивна наука, изчислителна неврология, мозъчно-компютърни интерфейси, решения за био-обратна връзка, геномика и постгеномика, биоинформатика и биоинженерство, изчислително моделиране във физиологията и медицината, изчислително изображение и обработка на данни в биомедицината, изчислителни и експериментални техники в биомедицината, Медицина In-Silico.  Това ще бъдат темите на конференцията, която ще се състои от 26 до 28 май 2021 г. […]

Представяне на стипендиите на френското правителство

Френският институт в България обяви, че продължава своята кампания « Стипендии за Франция » за 2021 година. Стипендиите на френското правителство се отпускат за дипломантски програми на нива бакалавър (L1) – новост за 2021 година,   магистратура (M2) и докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle), както и за научен престой на високо ниво – на докторанти, млади изследователи и утвърдени изследователи. В рамките на тази кампания, на 19 март 2021 от 12.30 […]

Покана за лятно училище по „Палиативни грижи – интердисциплинарен подход“

Университетът на Любляна, Словения съвместно с Богословския си факултет и Онкологичния институт организира лятно училище по палиативни грижи – интердисциплинарен подход.Поради ограничените условия училището ще бъде организирано онлайн. Сесиите на лятното училище ще се състят от 30 юни до 5 юли 2021 г. Няма такса за участие. Повече информация ТУК