СТРАНИЦИ

Category: Покани

Международната научно-практическа конференция „3D-технологии в клиничната анатомия“ Самара 2021

Федералната държавна автономна образователна институция за висше образование «Самарски държавен медицински университет» към Министерство на здравеопазването на Руската федерация съвместно с Федералната държавна автономна образователна институция за висше образование И. М. Сеченов – Първи Московски държавен медицински университет към Министерството на здравеопазването на Руската федерация (Сеченовски университет) ще проведат от 10 до 12 септември 2021 […]

ОНЛАЙН ЛЕКЦИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА МУ-СОФИЯ В ЕВРОПЕЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ТБИЛИСИ, ГРУЗИЯ

Европейски университет – Тбилиси кани студентите на МУ-София да посетят онлайн лекции, организирани в последователни дни за периода 21-30 юни 2021. Двата университета партнират помежду си вече две години, съгласно подписано Споразумение за сътрудничество в областта на медицината. Лекциите са свързани с теми от областта на урологията, кардиологията и хирургическите интервенции. Бъдещите амбиции на двете […]

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВИРТУАЛЕН МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ

Руското общество за превенция на неинфекциозни заболявания (РОПНИЗ) отправя покана  за участие с презентация във Виртуалния международен форум  „Научни и педагогически школи по терапия и превантивна медицина“. Форумът ще се проведе на 5-ти октомври 2021г. и е организиран от Руското общество за превенция на неинфекциозни болести (РОПНИЗ). Уебсайт на организатора: https://ropniz.ru. РОПНИЗ работи в подкрепа  […]

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ С ДОКЛАД В МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Настоятелството на Регионалната клинична болница за ветерани от войните в гр. Самара, Русия взе решение за удължаване на крайния срок за приемане на статии и резюмета на научни доклади, които да бъдат публикувани в бюлетина на Медицинския институт „Реавиз“, включен в списъка на Висшата атестационна комисия на Русия. Заявки за участие в конференцията и статии […]

Международна покана за проекти „AUF-COVID-19.2“

AUF ще финансира изследователски дейности и проучвания, посветени на анализа на последиците от здравната криза, които предлагат иновативни решения в областта на здравеопазването, науката и технологиите, но също така и в областта на човешките, икономическите и социалните науки. Общият бюджет е 1 000 000 евро. Поканата дава приоритет на: Екипи от млади изследователи, осъществяващи проекти, […]

Уралски федерален университет с покана за виртуална конференция по изчислителни технологии в когнитивната наука, геномика и биомедицина

Когнитивна наука, изчислителна неврология, мозъчно-компютърни интерфейси, решения за био-обратна връзка, геномика и постгеномика, биоинформатика и биоинженерство, изчислително моделиране във физиологията и медицината, изчислително изображение и обработка на данни в биомедицината, изчислителни и експериментални техники в биомедицината, Медицина In-Silico.  Това ще бъдат темите на конференцията, която ще се състои от 26 до 28 май 2021 г. […]

Представяне на стипендиите на френското правителство

Френският институт в България обяви, че продължава своята кампания « Стипендии за Франция » за 2021 година. Стипендиите на френското правителство се отпускат за дипломантски програми на нива бакалавър (L1) – новост за 2021 година,   магистратура (M2) и докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle), както и за научен престой на високо ниво – на докторанти, млади изследователи и утвърдени изследователи. В рамките на тази кампания, на 19 март 2021 от 12.30 […]

Покана за лятно училище по „Палиативни грижи – интердисциплинарен подход“

Университетът на Любляна, Словения съвместно с Богословския си факултет и Онкологичния институт организира лятно училище по палиативни грижи – интердисциплинарен подход.Поради ограничените условия училището ще бъде организирано онлайн. Сесиите на лятното училище ще се състят от 30 юни до 5 юли 2021 г. Няма такса за участие. Повече информация ТУК

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ С ПУБЛИКАЦИИ

Издателство „Група компании Med Expert“ ви кани за сътрудничество в научни и практически списания „Съвременна педиатрия. Украйна“, „Украинско списание за перинатология и педиатрия“, „Детска хирургия. Украйна „. Списанията са рецензирани с отворен достъп и са достъпни по електронен път, показват резултатите от съвременните изследвания и научни постижения и са издадени в съответствие със специализирания профил […]

Каним нашите студенти да вземат участие в анкета за рейтинг класацията U-Multirank

С цел да подпомогне бъдещите студенти в мобилност да вземат най-правилното за тях решение при избора на университет, проектът U-Multirank подготвя годишни рейтинг класации на висшите учебни заведения в Европа. Измервайки качеството на програмите за обучение, проектът стъпва на оценката на студентите като важен източник на информация. Каним ви любезно да споделите мнение за вашия […]