СТРАНИЦИ

Категория: Uncategorized

МУ-София отново е лидер в 5 направления, според Рейтинговата класация на университетите у нас

Ясни са вече данните от рейтинговата класация на университетите в България за 2023-та година. След като за кратко МУ-София беше отстъпил от първото място в направление „Здравни грижи“, тази година отново е водещ и в петте направления, в които предлага обучение. В направление Медицина имаме 73 точки, като делим първото място с МУ-Пловдив. В направление […]

Днес, 26.07.2023 г. на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за висшето образование, във връзка с чл. 36, ал.2, т.1 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – София, решение на Академичния съвет на Медицински университет – София от 13.07.2023г., и писмено предложение от 25.07.2023 г. на Ректора и Председател на Академичния […]

Пролетна сесия на Докторантско училище на МУ-София от 29.05 до 09.06.2023г.

МУ-София организира провеждането на пролетна сесия по учебна програма „Методология на научното изследване – обект на дисертационна теза и медицинска статистика” за редовни, задочни и докторанти на самостоятелна подготовка, и лица, които са на трудов договор и са членове на академичния състав на МУ – София. Тя ще се проведе в електронна среда посредством онлайн платформа Google Classroom, в периода […]

Класиране на правоимащите студенти за стипендии по всички категории по ПМС-90 за летен семестър на учебната 2022-2023 г

студенти попълват документи за стипендии

Списъци на всички класирани кандидат-стипендианти по категории от звената на МУ-София за стипендии по ПМС-90- за летен семестър на учебната 2022-2023 г Медицински факултет Факултет по дентална медицина Фармацевтичен факултет Факултет по обществено здраве Филиал Враца Медицински колеж „Йорданка Филаретова“

Седем наши студенти са лауреати на фондация „Еврика“ за 2022 година

обща снимка на всички лауреати

В последния ден на януари в НДК се проведе тържествената церемония по награждаване налауреатите на наградите на фондация „Еврика“ за 2022 г. Наградите се присъждат на млади хора затехните значими постижения в науката, за изобретения с голяма общественазначимост, за постижения в управлението на стопански организации, както и занай-високи резултати в развитието на селскостопански дейности. Стипендиите […]

Проф. Брайън Кенеди стана „Доктор хонорис кауза“ на МУ – София

Медицински университет – София присъди почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на професор Брайън Кенеди от Националния университет на Сингапур. Лично ректорът на МУ-София, академик Лъчезар Трайков връчи почетните знаци – медал и сертификат на американския професор. Той представи и мотивите, с които беше направена номинацията на проф. Кенеди пред Академичния съвет на университета: „Професор Кенеди е пионер в […]

МУ – София учредява стипендии на името на проф. Валентин Джонов, съвместно с Медицински факултет на университета в Берн, Швейцария

МУ-София учредява стипендии на името на носителя на почетното научно звание „Доктор хонорис кауза“ и един от най-активните благодеятели в областта на медицината у нас – проф. д-р Валентин Джонов, дм. Проф. Джонов е анатом от международна величина, сред водещите най-добри специалисти в Европа. Автор е на над 250 научни публикации в авторитетни международни специализирани […]

КОНКУРС „ГРАНТ“ И „МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ“ 2023г.

Медицинският университет – София обявява КОНКУРСИ за финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2023 година с едномесечен срок за подаване на документите, считано от 24.10.2022 г., както следва: ГРАНТ 2023 – ЗВЕНА За научни екипи базирани в звената на МУ – София – Медицински факултет, Факултет по дентална медицина, Фармацевтичен факултет, Факултет […]

За силата на ума в „Светът на здравето“ с акад. Л. Трайков и двама преподаватели в МУ-София

д-р Неделя Щонова и акад. Трайков в студиото на Светът на здравето

Гости в първия епизон на новото предаване на д-р Неделя Щонова – „Светът на здравето“, посветено на силата на ума, подобряване на мозъчната дейност с подходящата диета и как да съхраним когнитивните си способности по-дълго време, бяха ректорът на МУ-София акад. Лъчезар Трайков, дмн, доц. д-р Теодора Ханджиева- Дърленска от Катедрата по фармакология и токсикология […]

Нощта на учените в Медицински университет – София – 30.09.22г.

лого на европейска нощ на учените

За поредна година Център по Молекулна медицина към Катедрата по Медицинска Химия и Биохимия в МУ-София ще вземе участие в Европейска нощ на учените. Събитието ще се състои на 30 септември 2022г. и се реализира в рамките на проекта SEARCH, финансиран от Европейската комисия по дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ на Програма Хоризонт 2022. Младите изследователи ще могат да […]