СТРАНИЦИ

Category: Uncategorized

УВЕДОМЯВА

Във връзка с отменяне на обявеното извънредно положение относно разпространението на COVID-19 в страната ни, се възстановява приема за събиране на документи по обявения конкурс по документи, съгласно чл. 18 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по неклинични специалности. Документи за участие в конкурса се подават в отдел […]

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Отдел „Следдипломно обучение и университетско болнична  координация“ на МУ – София  УВЕДОМЯВА  Във връзка със създалата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на СОVІD–19 и обявеното извънредно положение в Република България, се преустановява приема за събиране на документи по обявения конкурс по документи, съгласно чл. 18 от Наредба No 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по неклинични специалности.  Допълнително ще се качи информация на уеб страницата на МУ София, линк „Специализация“, „Конкурси“, от кога ще се възобнови подаването на документи за участие в конкурса.  „Останете си вкъщи!“ 

ЕРАЗЪМ+ ИНФО ДЕН в МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Искате да сте част от програма Еразъм+, но нямате всички отговори на въпросите, които ви вълнуват? Елате и ги задайте на 27 февруари 2020 (четвъртък) на някои от нашите експерти по програмата. Официални гости на събитието ще бъдат ректорът проф. д-р. Виктор Златков, дм, представители на различни институции, лектори и участници в Програмата Еразъм+ с […]

Форми – отчет за извършената изследователска дейност по финансирани договори от МУ – София

ГРАНТ ‘2019 може да изтеглите тук: файл nauchen otchet_Dogovori_Grant_2019 МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ‘2019 – ДОКТОРАНТИ НА МУ-СОФИЯ може да изтеглите тук: файл mliz_n_otchet_2019_doktoranti Срокът за предаване на научните отчети е: до 23 април 2020 г., съгласно датата на сключване на договорите, по 1 екземпляр на хартиен и електронен носител, в отдел „Наука и акредитация” на Ректората […]

226 абсолвенти на Медицински колеж поеха по пътя на професионалисти по здравни грижи

Тържествената церемония за дипломирането на 226-ма възпитаници на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет – София се проведе на 19 декември в Аула Максима на УАСГ. Завършилите са от 8-те специалности – „Помощник-фармацевт“, „Рехабилитатор“, „Рентгенов лаборант“, „Медицински лаборант“, „Медицинска козметика“, „Инспектор по обществено здраве“, „Масажист с увредено зрение“ и „Зъботехник“. Те извървяха своя път на […]

КОНКУРС МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ 2020 – ДОКТОРАНТИ НА МУ-СОФИЯ

1.УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите тук: файл MLIS_USL_2020 2.ФОРМУЛЯР – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ: 2.1. За докторанти, зачислени със Заповед на Ректора на МУ – София за обучение в Катедри на основни структурни звена на МУ – София може да изтеглите тук: файл MLIS_project_MU_2020 2.2. За докторанти, зачислени […]

КОНКУРС ГРАНТ 2020

1.За научни екипи базирани в звената на Медицински университет – София (Медицински факултет, Фармацевтичен факултет, Факултет по дентална медицина, Факултет по обществено здраве, Департамент за езиково обучение и спорт, Медицински колеж „Йорданка Филаретова” – София и Филиал „Проф. д-р Иван Митев” – Враца) 1.1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите тук: […]

КОНКУРСИ за финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2019 година с едномесечен срок за подаване на документите, считано от 10.06.2019

КОНКУРС «ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В МУ – СОФИЯ – 2019» 1.1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите тук: файл Infrastructura_MUS_USL_2019 1.2. ФОРМУЛЯР – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ може да изтеглите тук: файл Infrastructura_MUS_project_Application-form_2019 При подаване на формуляри за участие в конкурса, ако в изследователските проекти се […]