СТРАНИЦИ

Category: Uncategorized

Конкурс за прием на специализанти с образвателно-квалификационна степен „магистър-лекар по дентална медицина“

Г Р А Ф И К  за провеждане на писмен конкурсен изпит на местата по специалности за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“ За да видите графика кликнете ТУК Съобщение по специалности за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“ може да видите от ТУК Местата може да намерите ТУК Изтеглете заявление […]

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ!

 Уважаеми студенти, Заради възникнали редица въпроси, свързани с необходимостта от генериране на служебни университетски имейли за достъп до дистанционно обучение през зимния семестър на учебната  2020/21 година Ви уведомяваме, че се събира информация за български студенти с ЕГН или ЛНЧ. Събираните данни ще се използват за създаване, идентификация на персонален студентски акаунт към МУ-София и […]

ЕK предлага бюджет от 17,3 милиарда евро за „Хоризонт Европа“ през 2021 г.

Европейската комисия предложи бюджет на ЕС в размер на 166,7 милиарда евро за 2021 г., който да бъде допълнен с 211 милиарда евро безвъзмездни средства и приблизително 133 милиарда евро за заеми по програмата Next Generation EU – временният инструментът за възстановяване. Предложението за бюджета за първата година на „Хоризонт Европа“ е 17,3 милиарда евро. […]

Приема на документи приключи

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ! Уведомяваме Ви, че приема на заявления за участие в редовните кандидат-студентски изпити по Биология и Химия за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация за учебната 2020/2021 година приключи . Всички електронно подадени заявления ще бъдат обработени и ще получите на имейла си документ с Входящ номер и зала, с който ще бъдете допуснати […]

КОНКУРС «СТИМУЛИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТИ С ПОСТИГНАТИ ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ – 2020»

«Медицинският университет – София обявява КОНКУРСИза финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2020 година с едномесечен срок за подаване на документите, считано от 08.06.2020 г., както следва: КОНКУРС «СТИМУЛИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТИ С ПОСТИГНАТИ ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ – 2020» 1.1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите тук: […]

КОНКУРС „ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В МУ – СОФИЯ – 2020“

«Медицинският университет – София обявява КОНКУРСИза финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2020 година с едномесечен срок за подаване на документите, считано от 08.06.2020 г., както следва: КОНКУРС «ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В МУ – СОФИЯ – 2020» 1.1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите тук: […]