СТРАНИЦИ

Месец: февруари 2018

ЗИМНА ПРИКАЗКА ЗА СТУДЕНТИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Ръководството на Медицински университет – София и Деканата на Медицински факултет подпомагат организационно и финансово студентските организации – Студентския съвет и Асоциацията на студентите медици в България, за защита на интересите на студентите и докторантите и за провеждане на тяхната учебна, научна, културна, спортна и творческа  дейност. МУ-София е първият от медицинските университети в страната, […]

ТЪРЖЕСТВЕНАТА ПРОМОЦИЯ НА ЮБИЛЕЙНИЯ ВИПУСК МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Тържествената промоция на юбилейния випуск на Медицински факултет при МУ София се състоя на 19.01.2018 г. в зала №1 на НДК. През месец ноември празнувахме 100 години. Водещ на събитието бе журналистката Евелина Павлова. Присъстваха Ректора – проф. Виктор Златков, заместник ректорите – проф. Р. Угринов, проф.Т. Златанова, проф. В. Петкова, както и ръководството на […]

ОТНОВО ВИСОК ИНТЕРЕС КЪМ ПРИЕМА НА СТУДЕНТИ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Историята на Медицинския университет – София (МУ) – София е неразривно свързана с началото на академичното медицинско образование в България. В продължение на един век в МУ – София са работили и продължават да работят едни от най-високо квалифицираните специалисти в областта на медицината, здравеопазването и висшето образование. С наши кадри и наша методология се […]

Докторантски и пост-докторантски стипендии „Йожен Йонеско” на AUF 2018

Стипендии „Йожен Йонеско“ за докторанти и постдокторанти на МУ-София, с цел осъществяване на стаж в румънски университет Открит е конкурс за докторанти и постдокторанти в МУ-София за стипендиите на румънското правителство „Йожен Йонеско“, за осъществяване на стаж от 3 до 5 месеца във франкофонска среда в румънски университет. Списък на румънските университети и темите за […]

Стипендии на Словашката република за академичната 2018-2019

Национална програма за отпускане на стипендии на Словашката република, за която могат да кандидатстват студенти, преподаватели или научни сътрудници от Република България. Крайният срок за изпращане на заявленията за отпускане на стипендията през академичната 2018/2019 г. е на 30 април 2018 г. до 16:00 ч. Повече инфомация ще намерите на страниците в интернет: www.stipendia.sk или […]

ОБЩЕСТВЕНО ПРИЗНАНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НОВИ ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ОТ АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА КАТЕДРАТА ЛЧХ КЪМ МУ-СОФИЯ

Поредната 3D реконструктивно-възстановителна операция след резекция на долната челюст по повод на доброкачествен тумор беше извършена от доц. Х. Факих от катедрата по Орална и лицево-челюстна хирургия при ФДМ на МУ-София. Използвани са възможностите на дигитална обемна томография за сегментация и изработване на огледално транслоциран долночелюстен прототип чрез 3D принтер. Тази техника се използва от сътрудници […]

НОВИ ВИСОКИ ПОЗИЦИИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

На сайта на Министерството на здравеопазването (http://www.mh.government.bg/) е публикувана заповед на Министъра на здравеопазването (РД-01-03 / от 12.01.2018 г.) за определяне национални консултанти към МЗ по медицински и немедицински специалности в системата на здравеопазването, високоспециализирани и специфични области в рамките на съответната специалност, съгласно изискванията на Наредба № 47/08.09.2010. За нас е чест и гордост, […]

ПОСТИЖЕНИЯ, КОИТО НИ КАРАТ ДА БЪДЕМ ГОРДИ

Проф. д-р Генчо Начев и неговия екип, отново за пръв път в България извърши високорискова операция на рядко и тежко усложнение – много голяма аневризма на ствола на лявата коронарна артерия. Съобщава се, че в световната литература са описани по-малко от 50 случая, при които в условията на спиране дейността на сърцето и екстракорпорално кръвообращение […]