СТРАНИЦИ

Категория: Кредитна мобилност

Проект за мобилност по програма Еразъм+ с Йорданския университет за наука и технологии, гр. Ирбед, Йордания

Във връзка с реализацията на проект по програма Еразмус + за обмен на преподаватели и студенти с Йорданския университет за наука и технологии, гр. Ирбид, Йордания и изпълнението на дейностите по договора между МУ-София и Йорданския университет, по покана на приемащия университет, въз основа на подписани тристранно Staff Mobility Agreements for Teaching, бяха командировани следните […]

ПРОЕКТ ЗА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + С ЙОРДАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ, ИРБИД, ЙОРДАНИЯ

В рамките на проекта по програма Еразъм + КРЕДИТНА МОБИЛНОСТ – 2018/2020, КA 107 четирима преподаватели от Йордански Университет за Наука и Технолгии, град Ирбид, Йордания, партньор по проекта, посетиха Медицински университет – София с цел преподаване в периода юни – юли 2019г. Мобилността стартира с лекция на асистент д-р Махмуд Алфаких – преподавател по […]

Посещение на преподаватели от МУ-София в Университета Sidi Mohamed Ben Abdellah, гр. Фес, Мароко

Медицински университет има спечелен проект за обмен на преподаватели с Университета Sidi Mohamed Ben Abdellah, гр. Фес, Мароко за 2018-2020 година. Във връзка с изпълнение на дейностите по проекта, в периода 24-30 март 2019 г.. Двама преподаватели – доц. д-р Н. Белова, Медицински факултет и проф. А. Янакиева, Факултет по обществено здраве реализираха мобилност по […]

Посещение на преподаватели от МУ-София в Университета на Хирошима, Япония

Медицински университет – София има спечелен проект за обмен на Еразъм преподаватели и студенти с университета на Хирошима, Япония за академичната 2016/17 г. Във връзка с изпълнението на дейностите по проекта, в периода от 01 юли до 08 юли 2017 г. трима преподаватели осъществиха Еразъм мобилност с цел преподаване в университета на Хирошима: проф. д-р […]