СТРАНИЦИ

Категория: Докторанти-Новини

Покана за кандидатстване: лятно училище DocTalent4EU

Докторантският колеж на Университета в Лимерик обявява лятно училище „DocTalent4EU“. Уникално и завладяващо учебно изживяване, насочено върху ефективното общуваане и умения за преговори за докторантите. Лятното училище ще се провежда в Университета на Лимерик от вторник- 28 май до четвъртък, 30 май 2024 г. Вижте повече ТУК

Пролетна сесия на Докторантско училище на МУ-София от 15.04 до 26.04.2024г.

МУ-София организира провеждането на пролетна сесия по учебна програма „Методология на научното изследване – обект на дисертационна теза и медицинска статистика” за редовни, задочни и докторанти на самостоятелна подготовка, и лица, които са на трудов договор и са членове на академичния състав на МУ – София. Тя ще се проведе в електронна среда посредством онлайн платформа Google Classroom, в периода […]

КОНКУРС ЗА ЕРАЗЪМ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ПО КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 171

студенти пред университета в тирана

Медицински университет – София обявява процедура за подбор на студенти и докторанти за реализиране на двумесечен стаж в партньорски университет: Медицински университет – Тирана, във връзка с изпълнението на проект Договор №: 2022-1-BG01-KA171-HED-000074631 по Програма Еразъм +, КД 171: „Образователна мобилност за граждани“ проекти за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование, […]

Покана за докторантски и постдокторантски стипендии Йожен Йонеско 2023-2024

студенти на обучение

AUF ще финансира тримесечен научен престой в румънски университети за колеги франкофони. Стипендията включва транспорт, месечна сума от 1000 евро и медицинска застраховка.Крайният срок за подаване на заявления до AUF е 23 декември 2023 г. За повече информация и необходимата документация, която съдържа регламент, списък на специалностите, приемащите университети ТУК

Обявяване на конкурс за прием на редовен докторант по проект 101072377- ALLPreT-HORIZON-MSCA-2021-DN-01, финансиран по Европейска програма „Мария Склодовска-Кюри“  

Съгласно чл. 21 ал. 7 от Закона за висшето образование и чл. 3 ал. 3 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и Решение № 12.1. на Академичния съвет на МУ-София (Протокол № 33/25.04.2023 г.), МУ-София разрешава следният конкурс: The Medical University of Sofia announces one position for PhD student in full-time […]

Обявяване на конкурс за прием на редовни докторанти по проект

Съгласно чл. 21 ал. 7 от Закона за висшето образование и чл. 3 ал. 3 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и Решение № 12.2. на Академичния съвет на МУ-София (Протокол № 33/25.04.2023 г.), Медицински университет – София обявява конкурс за прием на докторанти в редовна форма на обучение, съгласно чл. […]

Стартира прием на заявления за участие в нов конкурс за изследователи в началото на своята кариера – EU TalentON

Стартира прием на заявления за участие в нов конкурс за изследователи в началото на своята кариера – EU TalentON, който ще се проведе за първи път тази година в Лайден – Европейската столица на науката през 2022 г. като пилотен проект. Тази инициатива, спонсорирана от Европейската комисия, ще предизвика млади талантливи изследователи да търсят решения […]

Международна лятна академия по лидерство „Изграждането на лидери- национален приоритет на държавата”

Висшето училище по телекомуникации и пощи има удоволствието да ви покани да вземете участие в ежегодната МЕЖДУНАРОДНАТА ЛЯТНА АКАДЕМИЯ ПО ЛИДЕРСТВО “ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЛИДЕРИ – НАЦИОНАЛЕН ПРИОРИТЕТ НА ДЪРЖАВАТА” (04-07.06.2021 г.) в к.к. Св. Св. Константин и Елена, организирана от Висше училище по телекомуникации и пощи. По случай 140-годишнината, която висшето училище празнува тази година, лятната […]