СТРАНИЦИ

Категория: ALLIANCE4LIFE​ – новини

Университетите от Alliance4Life се ангажират да намалят изоставането в прилагането на иновации в Централна и Източна Европа

През март 2024 г. представители на 12 университети-членове на Alliance4Life, включително Медицински университет-София, се събраха в Бърно, за да дадат началото на новия, финансиран от ЕС, проект A4L_BRIDGE. 4-годишният проект ще бъде с фокус върху модернизирането на кариерите в научните изследвания, сътрудничеството между партньорите и ангажираността с индустрията, политиците и пациентските организации. Действието е подкрепено […]

МУ-София взе участие в хибридната среща на Seed FundAlliance4Life_ACTIONS

4 жени ръководители на проекта Alliance4Life_ACTIONS

Медицинският университет в Лодз (Полша) в партньорство с Медицинския университет-София (България) и Университета в Тарту (Естония), изпълнява проект в рамките на инициативата Seed Fund Alliance4Life_ACTIONS , чиято дейност включва разработване на наръчник относно връзката между замърсяването на околната среда и заболеваемостта на регионален принцип като инструмент за подобряване на здравното поведение. Координатор на проекта е […]

Alliance4Life Green Second Trigger Event се проведе в МУ-София

Презентиране на Aliance4life trigger event

В периода 20-22.04.2023 г. в Медицински университет – София се проведе международното събитие Alliance4Life Green Second Trigger Event Sofia, част от изпълнението на планираните партньорски локални събития в рамките на WP5 „Trigger Events“ към проект A4L_ACTIONS (№964997) „ALLIANCE FOR LIFE SCIENCES: FROM STRATEGIES TO ACTIONS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE“, H2020-SC1-2020-SINGLE-STAGE-RTD, H2020, CSA, с период […]

Позиция относно въздействието на енергийната криза върху научните изследвания в медицината

снимка далекопроводи

Алиансът Alliance4Life излезе с обща позиция за въздействието на енергийната криза върху изследователските институции и последиците от нарастващите оперативни разходи върху устойчивостта на изследванията в областта на науките за живота. Енергийната криза води до значителен риск от прекъсване на текущите изследвания и нанася вреди върху усилията и средствата, изразходвани за това. Силно призоваваме националните правителства […]

Общото събрание на МУ-София прие с единодушие отчета на ректора за втората година от управлението му

визуализация на отчет

В онлайн среда вчера се проведе годишното отчетно Общо събрание на МУ-София. Присъстваха 262 членове при необходим кворум от 260. Всички те единодушно приеха отчета на ректора за дейността на МУ-София за втората година от неговия мандат, с период на управление август 2021 – юли 2022 година. През 2022г. университетът отново е оценен с най-висока […]

Академик Трайков откри срещата на 12-те европейски университета по проект „Alliance4Life”

акад.Трайков открива срещата на 11 изследователски института от 12 държави в София

Медицински университет – София е домакин на международна среща с представители на 12 водещи университета и института от 11 страни, от Централна и Източна Европа, на която ще бъдат обсъдени начините за подобряване на научноизследователската дейност. Срещата е по проект „Alliance for Life Sciences: From Strategies to Actions in Central and Eastern Europe“, към Програма […]

МУ-София домакин на среща на 12 изследователски университета от 11 страни

12-16 септември 2022

Представители на 12 водещи университета и института от 11 страни се събират на среща в София, за да обсъдят начините за подобряване на научноизследователската си дейност. Международната среща е по проект „Alliance for Life Sciences: From Strategies to Actions in Central and Eastern Europe“, към Програма „Хоризонт Европа“, а Медицински университет – София е избран […]

МУ-София и Alliance4Life срещу агресията в Украйна

Alliance4Life, асоциация на дванадесет водещи научни институции и университети от единадесет държави-членки на ЕС, разположени в Централна и Източна Европа (вкл. Медицински университет – София), се обръща към академичната и научната общност, както и към институциите на ЕС и страните членки на ЕС с следната позиция относно агресията в Украйна. Партньорите от Alliance4Life категорично осъждат […]

МУ-София с първи отлични резултати в рамките на проекта Alliance 4Life

Медицински университет-София е сред научните институции с най-добри постижения при академичната мобилност и стажовете в Централна и Източна Европа. Това сочи докладът, изготвен по проекта Alliance4Life, в който участват 12 университета и научни центрове от региона – Чехия, Словакия, Литва, Латвия, Естония, Полша, Унгария, Румъния, Словения, Хърватска и България. Целта на документа е картографиране на […]

МУ-София е лидер по академична мобилност сред 12 изследователски центрове от ЦИЕ

Медицински университет-София е сред научните институции с най-добри постижения при академичната мобилност и стажовете в Централна и Източна Европа. Това сочи докладът, изготвен по проекта Alliance4Life, в който участват 12 университета и научни центрове от региона – Чехия, Словакия, Литва, Латвия, Естония, Полша, Унгария, Румъния, Словения, Хърватска и България. Целта на документа е картографиране на […]