СТРАНИЦИ

Категория: ALLIANCE4LIFE​ – новини

Позиция относно въздействието на енергийната криза върху научните изследвания в медицината

снимка далекопроводи

Алиансът Alliance4Life излезе с обща позиция за въздействието на енергийната криза върху изследователските институции и последиците от нарастващите оперативни разходи върху устойчивостта на изследванията в областта на науките за живота. Енергийната криза води до значителен риск от прекъсване на текущите изследвания и нанася вреди върху усилията и средствата, изразходвани за това. Силно призоваваме националните правителства […]

Общото събрание на МУ-София прие с единодушие отчета на ректора за втората година от управлението му

визуализация на отчет

В онлайн среда вчера се проведе годишното отчетно Общо събрание на МУ-София. Присъстваха 262 членове при необходим кворум от 260. Всички те единодушно приеха отчета на ректора за дейността на МУ-София за втората година от неговия мандат, с период на управление август 2021 – юли 2022 година. През 2022г. университетът отново е оценен с най-висока […]

Академик Трайков откри срещата на 12-те европейски университета по проект „Alliance4Life”

акад.Трайков открива срещата на 11 изследователски института от 12 държави в София

Медицински университет – София е домакин на международна среща с представители на 12 водещи университета и института от 11 страни, от Централна и Източна Европа, на която ще бъдат обсъдени начините за подобряване на научноизследователската дейност. Срещата е по проект „Alliance for Life Sciences: From Strategies to Actions in Central and Eastern Europe“, към Програма […]

МУ-София домакин на среща на 12 изследователски университета от 11 страни

12-16 септември 2022

Представители на 12 водещи университета и института от 11 страни се събират на среща в София, за да обсъдят начините за подобряване на научноизследователската си дейност. Международната среща е по проект „Alliance for Life Sciences: From Strategies to Actions in Central and Eastern Europe“, към Програма „Хоризонт Европа“, а Медицински университет – София е избран […]

МУ-София и Alliance4Life срещу агресията в Украйна

Alliance4Life, асоциация на дванадесет водещи научни институции и университети от единадесет държави-членки на ЕС, разположени в Централна и Източна Европа (вкл. Медицински университет – София), се обръща към академичната и научната общност, както и към институциите на ЕС и страните членки на ЕС с следната позиция относно агресията в Украйна. Партньорите от Alliance4Life категорично осъждат […]

МУ-София с първи отлични резултати в рамките на проекта Alliance 4Life

Медицински университет-София е сред научните институции с най-добри постижения при академичната мобилност и стажовете в Централна и Източна Европа. Това сочи докладът, изготвен по проекта Alliance4Life, в който участват 12 университета и научни центрове от региона – Чехия, Словакия, Литва, Латвия, Естония, Полша, Унгария, Румъния, Словения, Хърватска и България. Целта на документа е картографиране на […]

МУ-София е лидер по академична мобилност сред 12 изследователски центрове от ЦИЕ

Медицински университет-София е сред научните институции с най-добри постижения при академичната мобилност и стажовете в Централна и Източна Европа. Това сочи докладът, изготвен по проекта Alliance4Life, в който участват 12 университета и научни центрове от региона – Чехия, Словакия, Литва, Латвия, Естония, Полша, Унгария, Румъния, Словения, Хърватска и България. Целта на документа е картографиране на […]

Покана към млади учени и докторанти за участие в онлайн Международна научна конференция – Рига, 20-21.01.2022 г.

12-те европейски университета от консорциума Alliance4Life Ви канят на научна конференция, насочена към младите учени и докторанти, която ще се състои на 20-21 януари 2022г. Виртуалната среща в Рига ще свърже докторанти и пост докторанти от водещи изследователски институции в 11 европейски страни в интерактивни сесии, ще участват и компании за иновации в здравния сектор и биотехнологиите.   РЕГИСТРАЦИЯ […]

МУ-София с нови препоръки за Horizon Europe

Alliance4Life, верен на мисията си да стимулира институционални промени и да допринася в областта на политиката на ЕС за научни изследвания и иновации, публикува нов официален документ с препоръки за Horizon Europe. Документът обсъжда конкретно програмата „Разширяване на участието и укрепване на ERA“. Alliance4Life, която представлява 12 водещи научноизследователски институции от 11 разширяващи се страни […]