СТРАНИЦИ

Месец: ноември 2018

МУ – СОФИЯ И ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ КЪМ МОН ПРЕДСТАВИХА РЕЗУЛТАТИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УНИВЕРСИТЕТСКИ КОМПЛЕКС ЗА БИОМЕДИЦИНСКИ И ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Резултатите от изпълнението на проект за Национален университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания бяха представени днес (29.11.2018) в Медико-биологичен комплекс на МУ-София. Събитието откриха зам.-ректорът по наука и акредитация на МУ-София проф. Валентина Петкова, дфн, проф. д-р Николай Лазаров, дмн, председател на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ и ръководителят на проекта акад. д-р […]

Успешен Трети Международен Биомедицински Конгрес – София 2018

Международният Биомедицински Конгрес – София 2018 ( IBCS), който се проведе за трета поредна година от 16 и 18 ноември успя да затвърди позицията на Медицински университет – София като най- иновативно и развиващо се медицинско учебно заведение в България. Конгресът привлече над 600 участници. Освен българските студенти в семинарите и уоркшоповете се включиха и […]

Победителите от научната сесия на IBCS

International Biomedical Congress Sofia( IBCS) е една платформа за обмен на знания, за предаване на опит между професионалисти и студенти и за придобиване на умения. IBCS е точното място, където талантливите студенти могат да се докажат и да представят своя научна разработка под формата на постер или орална презентация, които биват оценени от жури. Журито […]

КАТЕДРАТА ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЧЕСТВА 50-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

На Открит катедрен съвет, който се проведе в аудиторията  на УМБАЛ „Св. Екатерина“ на 22 ноември, Катедрата по анестезиология и интензивно лечение отбеляза тържествено 50 години от създаването си. Събитието бе уважено от ректора на Медицински университет- София проф. Виктор Златков, декана на Медицински факултет чл. кор. проф. Д-р Иван Митов, много преподаватели и гости. […]

ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ СТУДЕНТИ ОТ ВИПУСК 2018 ВЪВ ФОЗ, МУ-СОФИЯ

Абсолвентите от випуск 2018 на Факултет по обществено здраве при Медицински Университет – София  получиха своите дипломи на тържествена церемония в киносалона на ВМА в присъствието на целия академичен състав на ФОЗ начело с декана проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн, родители и близки. Официални гости на събитието бяха зам.-кметът на София Дончо Барбалов, председателят на […]

Избираме студент и преподавател на годината

Дойде времето да наградим най-отличилите се сред нас с титлата, която заслужават, а именно – СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА. Тази година ще бъдат избрани студенти по следните направления: Студент на годината на Медицински университет – София • Студент на годината на Медицински факултет • Студент на годината на Факултета по дентална медицина • Студент на годината […]

Възможност за еднократни помощи и награди

Във връзка с наличие на остатък от средствата за еднократни помощи и награди, Комисията по стипендии дава възможност на студентите от Медицински университет – София да подадат заявления, придружени с необходимите доказателствени документи. Подаването на заявления става в Студентските канцеларии на звената в срок от 14.11.2018 г. до 22.11.2018 г. включително. ОБРЪЩАМЕ ВНИМАНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ: […]

Заседание на Академичен съвет 27.11.2018 г.

Уведомяваме Ви, че на 27.11.2018 г. / вторник / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред 1. Отчет за настанителната кампания […]

Силвия Георгиева Календерова-Вълкова

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление: 4.3. Биологически науки Научна специалност: Биохимия Катедра: Катедра по медицинска химия и биохимия Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Роля на Са2+/калмодулин зависимата протеин киназа II в пролиферацията и апоптозата на нормални и малигнени човешки епидермални кератиноцити   Научен ръководител: 1. Акад. проф. д-р […]