СТРАНИЦИ

Месец: ноември 2018

Бъдещи медици част от Международния биомедицински конгрес

Junior pre-course e част от Международния биомедицински конгрес, организиран от Асоциация на студентите изследователи. За учениците, които ще присъстват, е изготвена специална програма, която включва лекции и уъркшопи на тематики, които са основни по време на обучението им в медицински университет през първите 3 години. Наравно със студенти, те ще се докоснат до иновациите в […]

Symbiartic или как науката прегръща изкуството

За втора поредна година в рамките на Международния биомедицински конгрес, организиран Асоциация на студентите изследователи и Студентския съвет на Медицински университет София ще видим  изложбата Symbiatric. В нея ще бъдат подредени творбите на представители и на науката, и на изкуството. Изложбата се открива днес – На 16 ноември от 19:00 ч. в сградата „Джон Атанасов“ […]

Трети Международен биомедицински конгрес започва в София Тех Парк

Рекорден брой лекари, студенти и ученици ще вземат участие в третото издание на International Biomedical Congress Sofia. Събитието, което представя най-големите научни постижения в сферата на медицината и редица вдъхновяващи лектори се открива днес и ще продължи до неделя – 18 ноември в София Тех Парк. Конгресът се организира от студенти по медицина и дентална медицина […]

ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 2

Бихме желали да ви информираме, че на 25.10.2018г е публикувана покана за подаване на предложения по Програма ЕРАЗЪМ + Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики – „Алианси на знанието – Европейски университети“. Основната й цел е да се насърчи създаването на  около двадесет европейски университета до 2024г, изградени на принципа […]

Д-р Юлия Стоянова Мартева-Проевска

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Микробиология Катедра: Катедра по медицинска микробиология Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Проучвания върху чувствителността към colistin на проблемни Грам-отрицателни бактерии, изолирани в УМБАЛ „Александровска“-ЕАД   Научен ръководител: 1. Доц. д-р Цветан Борисов Велинов, дм 2. Доц. д-р Румяна Донкова Марковска-Давидкова, […]

Д-р Атанас Николаев Христов

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Съдебна медицина Катедра: Катедра по съдебна медицина и деонтология, с база за обучение Клиника по съдебна медицина и деонтология – УМБАЛ „Александровска“-ЕАД Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Био-трасология при съдебномедицински изследвания   Научен ръководител: 1. Доц. д-р Александър Евлогиев Александров, […]

УСПЕШЕН ПЪРВИ КОНГРЕС ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА, ОРГАНИЗИРАН ОТ ФОЗ

Първи конгрес по трудова медицина и експертиза на работоспособността с международна заключителна конференция по проект ЕПСИЛОН, организиран от катедра „Трудова медицина“ на Факултета по обществено здраве, се проведе на 7 и 8 ноември в зала 6 на НДК. Научният форум бе посветен на Деня на будителите, 10 години от създаването на катедрата и представяне на […]

Адиле Акифова Мухтарова

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление: 4.3. Биологически науки Научна специалност: Микробиология Катедра: Катедра по медицинска микробиология Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Микробиологични и генетични проучвания върху клинични изолати Streptococcus pyogenes   Научен ръководител: 1. Доц. д-р Райна Цветанова Гергова, дм Научно жури: Председател 1. Проф. д-р Лена […]