СТРАНИЦИ

Месец: ноември 2018

ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ, ПРОФ. Д-Р ЧАВДАР СЛАВОВ НОСИТЕЛ НА ОРДЕН „СТАРА ПЛАНИНА“

Президентът Румен Радев удостои с държавни отличия изтъкнати българи. ”Орден ”Стара планина” получиха трима различни по професия, но близки по сила на характера рицари на духа”, посочи Радев. „Сред наградените е проф. д-р Чавдар Славов – eдно от водещите имена в областта на урологията в България и специалист на световно ниво“, отбеляза Президетът. Проф. Д-р […]

ВРЪЧИХА ДИПЛОМИТЕ НА АБСОЛВЕНТИТЕ ОТ ФИЛИАЛА НА МУ ВЪВ ВРАЦА

На тържествена церемония, в залата на новия учебен корпус на филиала на Медицински университет-София „Проф. д-р Иван Митев“ във Враца , бяха връчени дипломите на 128 студенти от випуск 2018. Тази година висшето учебно заведение, степен „бакалавър“ завършват 56 медицински сестри, 18 акушерки и 25 трудотерапевти. Своето свидетелство за завършена степен „магистър“ получиха и 32 […]

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ОСЪЩЕСТВИ АКАДЕМИЧЕН СТУДЕНТСКИ ОБМЕН С МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – ХИОГО, ЯПОНИЯ – 2018

На 09 октомври 2017 год. проф. д-р Виктор Златков, Ректор на Медицински университет – София и отдел „Международна интеграция и проектно финансиране“ с ръководител – проф. д-р Радослав Гърчев и Савена Борисова, институционален Еразъм координатор проведе среща с японска делегация  от университета на Hyogo College of Medicine,  с участието на проф. Харуки Окамура и    д-р […]

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост: „БЮФЕТ”, предназначено за заведение за обществено хранене

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост: „БЮФЕТ”, предназначено за заведение за обществено храненес, с ползваема площ от 71,39 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Дунав” No 2. Прочети повече: Обява за търг – Бюфет

Заключителна конференция по Проект ЕПСИЛОН

Първи конгрес по Трудова медицина и Експертиза на работоспособността с международна конференция по проект ЕПСИЛОН (Европейски Партньорства за Превенция и Социални Иновации за Лекари чрез Обучения и Наука) ще се на 07 – 08 ноември, 2018 г, София, НДК, зала 6. Целта на международния форум е осигуряване на здраве и устойчива работоспособност чрез академично обучение, […]

Втора международна Еразъм седмица: Иновации в обучението по обществено здраве

Факултетът по обществено здраве и Медицинският колеж „Йорданка Филаретова“,  със съдействието на отдел „Международна интеграция и проектно финансиране“ към Медицински Университет-София организираха втората международна Еразъм седмица, на тема: “Иновации в обучението по обществено здраве”,  в периода 01-05 октомври 2018 год. Целта на събитието беше да се разширят международните връзки, да се установят нови контакти и […]

Зора Акрам Хамуде

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление: 4.3. Биологически науки Научна специалност: Генетика Катедра: Катедра по медицинска генетика Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Определяне на варианти, свързани с карциногенеза и фармакогенетични ефекти при рак на бял дроб и щитовидна жлеза   Научен ръководители: 1. Чл.-кор. проф. д-р Драга […]

ОБЩА ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + за 2019г.

Европейската комисия публикува Общата покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+“ за 2019 година. Общата покана може да бъде открита ТУК Националните покани за подаване на проектни предложения през 2019г. по трите ключови дейности на Програма „Еразъм+“ и формулярите за кандидатстване ще бъдат публикувани на уебстраницата на Центъра за развитие на човешките ресурси, след […]

Д-р Благородна Пламенова Каратанчева

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Кардиология Катедра: Катедра по обща медицина, с база за обучение Клиника по кардиология – УМБАЛ „Св. Анна“-София Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Перкутанна балонна валвулопластика – съвременни показания и отдалечени резултати   Научен ръководител: 1. Проф. д-р Арман Шнорк […]