СТРАНИЦИ

Категория: Заседания – 2020

Заседание на Академичен съвет на 30.11.2020

Уведомяваме Ви, че на 30.11. 2020 г. / понеделник  / от 13.30 ч. ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София. Поради епидемичната обстановка в страната, заседанието ще се проведе онлайн в платформата  Google  meet, за което ще получите линк за присъединяване на служебните си имейл адреси. Заседанието ще протече […]

Заседание на Академичен съвет на 26.10.2020

Уведомяваме Ви, че на 26.10. 2020 г. / понеделник  / от 13.30 ч. в Аула „Максима“ на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред: 1. Доклад от Зам.председателя на Контролния съвет при Медицински университет  – София относно проверка на законосъобразността и рузултатите […]

Заседание на Академичен съвет на 24.09.2020

Уведомяваме Ви, че на 24.09. 2020 г. / четвъртък  / от 13.30 ч. в Аула „Максима“ на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред: 1. Обсъждане и приемане на предложения за промени в „Правилник за подготовка и провеждане на уч. 2020/ 2021 […]

Заседание на Академичен съвет на 11.08.2020

Уведомяваме Ви, че на 11.08. 2020 г. / вторник  / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Националния Център по обществено здраве и анализи  ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред: 1. Доклад от Председателя на Контролния съвет при Медицински университет  – […]

Заседание на Академичен съвет на 14.07.2020

Уведомяваме Ви, че на 14.07.2020 г. / вторник / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Националния Център по обществено здраве и анализи ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София при следния Дневен ред: 1. Утвърждаване на Председател и състав на Комисия по кандидатурите за […]

Заседание на Академичен съвет на 28.05.2020 г.

Уведомяваме Ви, че на 28.05.2020 г. / четвъртък / от 13.00 ч.аудитория № 1 на Факултет по Дентална медицина, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред: 1. Обсъждане и приемане на дневен ред на Общо отчетно- изборно събрание на МУ- София и евентуално определяне на […]

Заседание на Академичен съвет 18.02.2020 г.

Уведомяваме Ви, че на 18.02.2020 г. / вторник / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред: 1. Одобряване избора на класирани […]

Заседание на Академичен съвет 30.01.2020 г.

Уведомяваме Ви, че на 30.01.2020 г. / четвъртък / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред: 1.Годишен отчет за дейността на […]