СТРАНИЦИ

Категория: Новини

УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПЛАТИТЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ И АДМИНИСТРАЦИЯТА В МУ – СОФИЯ ОТ 01.01.2024 г.

две ръце се стискат над договор

На 19.06.2024 г.  между Ректора на МУ – София Проф. д-р Бойчо Ланджов, дм и синдикалните организации се подписа Анекс към КТД, вписан в ИТ – № 77 от 08.12.2023 г. I. Във връзка с чл. 15 от ПМС № 13/29.01.2024 г. за изпълнение на ЗБ на РБългария за 2024 г. /публ. в ДВ, бр. 10/05.02.2024 […]

Уебинар за финансиране на изследователската дейност организира МУ-София

лого на bi4e и портрети на лекторите

Каним всички учени и докторанти от Медицински университет-София да се присъединят към безплатен уебинар по финансиране на изследователската дейност на 26 юни (сряда) от 13 до 15ч. Ще получите безценни познания за програма Хоризонт Европа, алтернативни източници на финансиране и комерсиализиране на иновациите в науката.  Събитието е организирано от МУ-София, с международно участие по проекта Boosting […]

Геномът на България – Стани доброволец!

Видеото за проекта Геномът на България, създадено от „БГ Наука“, вече е в публичното пространство и може да го видите в YouTube /кликнете на изображението/ За първи път ще изследваме колективния геном на съвременните българи. Събраните данни ще ни помогнат да научим повече за нашето ДНК и да се предпазим от коварните заболявания, които ни […]

КЛАСИРАНЕ на правоимащите студенти за стипендии за специални постижения

щастливи студенти

Уважаеми кандидат-стипендианти,Публикуваме списък с класираните правоимащи студенти за стипендии за специални постижения /награди/, предоставяни от бюджета на Студентския съвет за летен семестър на учебната 2023/2024 г.: Медицински факултет Факултет по дентална медицина Фармацевтичен факултет Факултет по обществено здраве – ,,Проф. д-р Ц.Воденичаров“ Филиал ,,Проф. д-р Иван Митев“ – Враца Медицински колеж – ,,Й. Филаретова“ Информираме […]

Уебинари на Централна медицинска библиотека

картинка с описани дата и часа на уебинара

Централна медицинска библиотека организира серия от кратки онлайн обучения на български и английски език през 2024 г., свързани с умения за писане на научни публикации, използване на бази данни и библиотечни ресурси, наукометрични показатели и др.  Следващият уебинар на тема „Рецензенти и автори: даване и приемане на критика“ ще се състои на 12 юни от […]

Прием на документи на кандидати за ръководни и контролни органи на МУ-София

изглед на зала 3 НДК

В съответствие с решение на Академичния съвет на МУ-София от 21 май, редовното Общо отчетно-изборно събрание на МУ-София ще се проведе на 03 юли от 13:00 часа в Зала № 3 на НДК. От това решение и на основание чл. 79, ал. 2, чл. 80, ал. 2 и чл. 81, ал. 2 от ПУДМУС следва, […]

Започва регистрацията за редовни приемни изпити за учебната 2024/2025

На 10 юни 2024 г. стартира регистрацията за редовните кандидат-студентски изпити по биология и химия в магистърските специалности „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация”.Процедурата по регистриране и подаване на документи е изцяло онлайн и се извършва в система за онлайн кандидатстване на студенти ТУКПодаването на документи може да бъде направено до 13:00 часа на 25.06.2024 г.За да извършите регистрацията си, […]

Иван Ангушев, студент по медицина: Вярвам, че България има голям потенциал

Иван Ангушев

Иван Ангушев е студент по медицина в Медицинския университет в София.Наскоро той, заедно с друг възпитаник на МУ-София – Любомир Гайдарски, участваха в Световния конгрес по спешна неврология, организиран от медицинския факултет на университета Харвард. Двамата бяха одобрени да представят три интересни, сложни и редки клинични случая. Те са и единствените студенти, които са имали […]

Свикване на Общо събрание на 3 юли 2024 г.

пълна зала с делегати

На основание чл. 28, ал. 1 от Закона за висшето образование, във връзка с чл. 36, ал.2, т.1 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – София, решение на Академичния съвет на МУ-София с Протокол № 45 от 21.05.2024г.  и писмено предложение с Изх.№ 2381/21.05.2024 г. на Ректора на МУ-София и Председател на […]

107 абсолвенти от Випуск 2024 на ФОЗ получиха своите дипломи

обща книмка на абсолвентите

93 магистри и 14 бакалаври от Випуск 2024 на Факултета по обществено здраве „Проф. Д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ получиха своите дипломи на тържествена церемония в Аулата на УМБАЛ „Царица Йоанна- ИСУЛ“ на 29.05.2024г.. Официални гости на събитието бяха ректорът на университета проф. Д-р Бойчо Ланджов, главният секретар на МУ-София д-р Видин Кирков, зам.-ректорът по учебната дейност проф. Каролина Любомирова и преподаватели от висшето […]