СТРАНИЦИ

Месец: януари 2019

С 213 МЕСТА НАПРЕД В ГОДИШНАТА СВЕТОВНА КЛАСАЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ СЕ ИЗКАЧИ МУ-СОФИЯ

Медицински университет – София отново, за девета година подред е номиниран като участник в класация за най-добрите университети в света на база данните University Ranking by Academic Performance (URAP), като през 2018 година се изкачва с цели 213 места нагоре. URAP е организация с нестопанска цел, създадена в Института по информатика на Техническия университет в […]

Над 400 млади лекари положиха Хипократовата клетва на специална церемония в зала 1 на НДК

435 млади лекари от Випуск 2018 на Медицинския факултет към Медицински университет – София получиха дипломите си и положиха Хипократова клетва вчера в зала 1 на НДК. 193-ма  от тях са чуждици. Четирима са пълните отличници и всички те са дами. За първи път МУ-София има чуждестранен студент, който е положил всичките си изпити с […]

243 възпитаници на Медицински колеж към МУ-София се дипломираха

Тържествената церемония за дипломирането на 243-ма възпитаници на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към МУ – София от 8-те специалности – „Масажист с увредено зрение“, „Помощник-фармацевт“, „Рехабилитатор“, „Рентгенов лаборант“, „Медицински лаборант“, „Медицинска козметика“, „Инспектор по обществено здраве“ и „Зъботехник“ се проведе на 17 януари зала Аула Максима на УАСГ . Промоцията на випуск 2018  уважиха кметът на […]

Д-р Димитър Николаев Костурков

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.2. Дентална медицина Научна специалност: Терапевтична дентална медицина Катедра: Катедра „Консервативно зъболечение“ Факултет: Факултет по дентална медицина Тема на дисертационния труд: Пулсова оксиметрия в денталната медицина   Научен ръководител: Проф. д-р Цонко Тодоров Узунов, дм Научно жури: Председател: 1. Проф. д-р Радосвета Иванова Василева, дм […]

КОНКУРС ЗА СЕЛЕКЦИЯ НА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА ЗА УЧАСТИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + ПРЕЗ 2019-2020Г.

Еразъм

МУ-София обявява конкурс за селекция на студенти по медицина за мобилност с цел обучение по Програма Еразъм+ за академичната 2019/2020 година. Документите се подават в Ректората на МУ-София, ет.12, стая 9 (лява), от 22 февруари до 22 март 2019г. За контакти: С.Манолов smanolov@mu-sofia.bg и тел. +359 2 9152138. Необходимите документи,  процедура за кандидатстване и списък […]

УЧАСТИЕ В ОСМОТО ИЗДАНИЕ НА ФЕСТИВАЛА НА СТУДЕНТИТЕ ФРАНКОФОНИ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА

МУ-София съобщава, че 8-то издание на Фестивала на студентите франкофони от Централна и Източна Европа ще се проведе за първи път в България, в град Пловдив, Европейска столица на културата за 2019 година. Фестивалът ще се проведе в периода 01-05 юли 2019г., пет дни, в които студентите ще бъдат ангажирани в различни ателиета по интереси, […]

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост: „Помещение”, с предназначение за книжарница

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост: „Помещение”, с предназначение за книжарница с ползваема площ 25,20 кв.м., находящо се на I-ви етаж , във входното фоайе на сградата на ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА при МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ с адрес: гр.София, ул. „Св. Георги Софийски” № 1. Прочетете повече […]

КОНКУРС ЗА ЕРАЗЪМ ПРЕПОДАВАТЕЛИ – ГР. ФЕС, МАРОКО 2018 – 2019 г.

Медицински университет – София обявява конкурс за подбор на 2-ма преподаватели: 1 от Факултета по Медицина или Факултета по Фармация и 1 от Факултета по обществено здраве, за реализиране на Еразъм мобилност с цел преподаване в Университета Сиди Мохамед Бен Абдeлла (Sidi Mohamed Ben Abdellah University), гр. Феc, Мароко, за периода 25-29 март 2019 год. […]

Заседание на Академичен съвет 25.01.2019 г.

Уведомяваме Ви, че на 25.01.2019 г. / петък / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред: 1.Годишен отчет за дейността на […]

Д-р Владимир Михайлов Миланов

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Белодробни болести Катедра: Катедра по белодробни болести Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Мултирезистентна и екстензивнорезистентна туберкулоза в България за периода 2007-2014 г. – рискови и прогностични фактори за изхода на лечението   Научен ръководители: 1. Проф. д-р Димитър Темелков […]