СТРАНИЦИ

Месец: октомври 2018

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО ПОВОД 1-ви НОЕМВРИ – ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И СТУДЕНТИ! Приемете моите и на ръководството на Медицински университет-София, най-сърдечни поздрави по повод 1 ноември – ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ! На този ден всички ние се прекланяме пред създателите и пазителите на българската духовност, език и култура. Свеждаме глави пред тези, които завещаха на бъдещите поколения стремеж към знание и безкористна служба […]

Високо признание за проф. Васил Хаджидеков

Проф. Д-р Васил Хаджидеков, ръководител на Катедрата по образна диагностика на Медицински университет- София получи почетното отличие на XVI- тия Балкански конгрес по радиология. Форумът се проведе в турския курорт Кушадасъ от 2 до 4 октомври 2018 година. Осем български радиолози бяха модератори на секционни заседания, а научните доклади, изнесени от българските специалисти бяха шест. […]

ПОРЕДЕН УСПЕХ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Международната акредитирана организация Transpacific Certifications Limited издаде нов СЕРТИФИКАТ, който удостоверява, че внедрената и поддържана Система за Управление на Качеството в Медицински Университет – София е в съответствие е най-известния и наложилия се с годините международен стандарт ISO 9001:2015. През октомври 2018 г. се проведе надзорен одит, който потвърди високото качество на преподаване, постиженията в лечебната работа […]

КОНКУРСИ за финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2019 година с едномесечен срок за подаване на документите, считано от 22.10.2018

КОНКУРС ГРАНТ 2019 За научни екипи базирани в звената на Медицински университет – София (Медицински факултет, Фармацевтичен факултет, Факултет по дентална медицина, Факултет по обществено здраве, Център за езиково обучение, физическо възпитание и спорт, Медицински колеж „Йорданка Филаретова” – София и Филиал „Проф. д-р Иван Митев” – Враца) 1.1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса […]

Д-р Яна Дамянова Попова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.2. Дентална медицина Научна специалност: Протетична дентална медицина Катедра: Катедра „Ортодонтия“ Факултет: Факултет по дентална медицина Тема на дисертационния труд: Оценяване промените на профила при подрастващи пациенти клас II1   Научен ръководител: Проф. д-р Лаура Стефанова Андреева-Гургуриева, дмн Научно жури: Председател: 1. Проф. д-р Лаура Стефанова […]

С УВАЖЕНИЕ КЪМ НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

По покана на проф. д-р Пeтр Глыбочко (ректор на Първи московски държавен медицински университет (ПМГМУ) „И.М. Сеченов“), проф. д-р Виктор Златков (ректор на Медицински университет – София) участва в честванията на 260 години от основаването на първия специализиран медицински университет не само в Русия, но и в Европа. Създаденият през 1758 год. с указ на […]