СТРАНИЦИ

Месец: октомври 2018

БАН ИЗБРА ЗА ЧЛ.КОР РЪКОВОДИТЕЛЯ НА КАТЕДРАТА ПО “СПЕШНА МЕДИЦИНА” ПРОФ. Д-Р АСЕН ГУДЕВ, ДМН

Събранието на академиците избра за член-кореспондент  на БАН в  областта на „Медицинските науки“ ръководителят на  Катедрата по “Спешна медицина” в МУ-София проф. д-р Асен Гудев, дмн. Проф. Гудев е президент на Съюза на медицинските специалисти в България. Преди това той оглавяваше Дружеството на кардиолозите в България. От 2004 г. проф. Гудев е завеждащ Клиниката по […]

НАД 1 МЛН. ДОЛАРА ЗАВЕЩА НА МУ-СОФИЯ Д-Р АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВ

20 000 лева награден фонд за завършилите с пълно отличие студенти, ще дава всяка година Медицински университет – София. Парите да бъдат разпределени на всички факултети, Филиал – Враца и Медицинския колеж, реши Академичния съвет.  Отличниците ще взимат своите парични награди благодарение на получено от университета наследство по завещание от д-р Андрей Асенов Георгиев от […]

ЧЛ.-КОР Д-Р ЛЪЧЕЗАР ТРАЙКОВ БЕ ИЗБРАН ЗА АКАДЕМИК

Чл.-кор Д-р Лъчезар Трайков бе избран вчера от събранието на академиците в БАН за най-новия им член от областта на „Медицински науки“.  Научните му приноси и изследвания са свързани с диагностиката, профилактиката и лечението на мозъчно-съдовата болест, болестта на Алцхаймер и други деменции, Паркинсоновата болест, множествената склероза, епилепсията и други. Има 159 научни труда, 2213 […]

МЗ ЩЕ ПЛАТИ ТАКСИТЕ НА 250 СПЕЦИАЛИЗАНТИ В МУ-СОФИЯ

Министерството на здравеопазването през 2019 година ще плати таксите за обучението на общо 489 медици от 60 специалности. Бройката за Медицински университет – София е най-голяма – 250. Най-много места от държавната поръчка са отпуснати в специалност  „Спешна медицина“ – 22, следва „Обща медицина“ с 11 места, „Неонатология“ – 9, „Анестезиология и интензивно лечение“ – […]

Благовест Георгиев Бечев

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление: 4.1 Физически науки Научна специалност: Биофизика Катедра: Катедра по медицинска физика и биофизика Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Развитие и приложение на методите за клетъчна хемилуминесценция за изследване функционалното състояние на фагоцитиращи клетки в биологични течности   Научен ръководител: 1. Проф. […]

Д-р Ася Йорданова Асенова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Неврология Катедра: Катедра по неврология, с база за обучение УМБАЛ по неврология и психиатрия „Св. Наум“ ЕАД Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Миастения в детска възраст – клинични характеристики, еволюция и прогноза   Научен ръководител: 1. Проф. д-р Венета […]

Д-р Стилиана Илиева Михайлова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: Неврохирургия Катедра: Катедра по неврохирургия, с база за обучение Клиника по неврохирургия – УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД Факултет: Медицински факултет Тема на дисертационния труд: Хирургични достъпи при лечението на дегенеративни мултисегментарни шийни стенози   Научен ръководител: 1. Доц. д-р Васил […]

ЛЕКЦИЯ НА ИЗВЕСТНИЯТ ПЕДИАТЪР И ИМУНОЛОГ ПРОФ. АЛЕН ФИШЕР В БАН

Българска академия на науките и Френския институт отправят покана за лекцията на проф. Ален Фишер на тема „Pathology of evolution: evolution of pathologies of the immune system. Проф. Фишер е известен педиатър и имунолог. Лекцията ще се проведе на английски език, на 5 октомври (петък), от 11 часа, в зала „Марин Дринов“ на БАН. Входът […]